Inwestycje Pasażer

Nowy peron na linii kolejowej Sokółka – Suwałki [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Dąbrowy Białostockiej, zlokalizowanej na linii kolejowej Sokółka – Suwałki, korzystają już z nowego peronu na stacji kolejowej. Inwestycje sfinansowana została ze środków „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”.

 

Peron w Dąbrowie Białostockiej (fot. PKP PLK)
Peron w Dąbrowie Białostockiej (fot. PKP PLK)

Pierwsze pociągi zatrzymały się już przy nowym, dwukrawędziowym peronie na stacji Dąbrowa Białostocka. Obiekt zastąpił dwie platformy, z których do tej pory korzystali podróżni.

Ułatwienia dla podróżnych to zwiększona wysokość peronu, a także antypoślizgowa nawierzchnia i ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących. Stare oświetlenie zastąpiły ekologiczne lampy LED, są tablice z rozkładem jazdy, czytelne oznakowanie i wiata dla oczekujących.

Ze względu na różnicę poziomów terenu, ważną część prac stanowiło przygotowanie dojścia dla podróżnych, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Do peronu prowadzi wygrodzona pochylnia, zapewniająca bezpieczne zejście ze skarpy od strony budynku dworca. Wartość prac wykonanych w Dąbrowie Białostockiej to prawie 2,7 mln zł.

Na linii Sokółka – Suwałki powstają nowe przystanki kolejowe

Program przystankowy w województwie podlaskim zwiększa dostępność kolei i ułatwia podróżowanie. Na linii Sokółka – Suwałki gotowe są perony w 9 lokalizacjach, niebawem rozpoczną się roboty budowlane na przystanku Kamienna Nowa, także w gminie Dąbrowa Białostocka. Wojewódzką pulę uzupełnia 5 peronów na linii Białystok – Czeremcha, z których 3 są zakończone, a dla przystanków Podbiele i Repczyce Zalew trwa sporządzanie dokumentacji projektowej. Dodatkowo powstanie 5 parkingów przy przystankach Kleszczele, Repczyce Zalew i Augustów Port oraz przy stacjach w Bielsku Podlaskim i Sidrze. Łączny koszt prac w ramach programu przystankowego w województwie, w tym budowy parkingów, to ok. 27,5 mln zł.

Rządowy program przystankowy

Celem „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. W skali całego kraju w ramach Programu przewidziano budowę lub modernizację 207 przystanków kolejowych (dodatkowe 107 jest na liście rezerwowej). Na ten cel przeznaczono ponad 1 mld zł. Zaplanowano także realizację ponad 100 parkingów przy istniejących i nowo budowanych przystankach. Kwota przeznaczona na budowę parkingów to ponad 74 mln zł. Obecnie zakończono budowę miejsc parkingowych w 9 lokalizacjach, w 49 postępują prace budowlane, a dla 29 trwają postępowania przetargowe.

Dodaj komentarz