Wydarzenia

UTK zaprasza na warsztaty dla audytorów SMS i MMS

W czwartek 29 października Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na warsztaty dla audytorów SMS i MMS. Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną w kraju, wydarzenie odbędzie się zdalnie. Na warsztaty zapisywać się można do piątku 23 października za pośrednictwem strony ABK.

Proces niezależnego audytu jest jednym z najistotniejszych elementów proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem w ramach Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) i Utrzymaniem (MMS). Systemy te oparte są o doświadczenia i wiedzę wcześniejszych rozwiązań z obszaru jakości i innych norm rodziny ISO.

W ramach spotkania omówione zostaną wymagania prawne i normatywne, najważniejsze elementy obu systemów zarządzania (SMS, MMS) z uwzględnieniem wymagań, jakie wejdą wraz z IV pakietem kolejowym w zakresie wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, jak i rozszerzenia obowiązku certyfikacji ECM.

Na warsztaty można zapisywać się na stronie ABK. Na stronie internetowej Akademii UTK opublikowane zostaną wkrótce informacje o kolejnych szkoleniach.

W ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego do czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego. Zajęcia prowadzone będą również poza Warszawą. Uruchomiona zostanie platforma e-learningowa do obsługi szkoleń, na której zamieszczane będą filmy i materiały edukacyjne. Uzupełnieniem platformy będzie aplikacja mobilna. Nowością będą szkolenia „szyte na miarę” dla określonych grup odbiorców. Takie działanie umożliwi precyzyjne zdiagnozowanie i omówienie zagadnień, którymi dany podmiot jest najbardziej zainteresowany. W ramach projektu przeprowadzone będą również szkolenia dla inspektorów UTK wykonujących działania kontrolne.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Inauguracja ABK odbyła się 24 października 2019 r. W trakcie uroczystości Prezes UTK podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dodaj komentarz