Wydarzenia

UTK zaprasza na warsztaty dla audytorów SMS i MMS

W czwartek 29 października Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na warsztaty dla audytorów SMS i MMS. Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną w kraju, wydarzenie odbędzie się zdalnie. Na warsztaty zapisywać się można do piątku 23 października za pośrednictwem strony ABK.

Proces niezależnego audytu jest jednym z najistotniejszych elementów proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem w ramach Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) i Utrzymaniem (MMS). Systemy te oparte są o doświadczenia i wiedzę wcześniejszych rozwiązań z obszaru jakości i innych norm rodziny ISO.

W ramach spotkania omówione zostaną wymagania prawne i normatywne, najważniejsze elementy obu systemów zarządzania (SMS, MMS) z uwzględnieniem wymagań, jakie wejdą wraz z IV pakietem kolejowym w zakresie wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, jak i rozszerzenia obowiązku certyfikacji ECM.

Czytaj dalej >