Pasażer Tramwaje

Obowiązują nowe limity pasażerów w środkach komunikacji publicznej

Fot. ilustracyjne

Od dziś (1.06) w pojazdach transportu publicznego obowiązują nowe limity pasażerów. W pociągach, tramwajach i autobusach może podróżować tyle osób, ile jest miejsc siedzących lub lub tyle, ile wynosi połowa łącznej liczby miejsc siedzących i stojących.

W tym samym czasie środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić  nie więcej osób niż wynosi:

  • 100 proc. liczby miejsc siedzących albo
  • 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych

W środkach transportu publicznego nadal obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa.

Ruch międzynarodowy

Do odwołania wstrzymane jest kursowanie pasażerskich pociągów międzynarodowych. Ruch towarowy odbywa się normalnie. Z obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granicy zwolniona jest obsada pociągu oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego. Odbywa się to podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika albo zarządcę infrastruktury kolejowej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dodaj komentarz