Pasażer Tramwaje

Obowiązują nowe limity pasażerów w środkach komunikacji publicznej

Fot. ilustracyjne

Od dziś (1.06) w pojazdach transportu publicznego obowiązują nowe limity pasażerów. W pociągach, tramwajach i autobusach może podróżować tyle osób, ile jest miejsc siedzących lub lub tyle, ile wynosi połowa łącznej liczby miejsc siedzących i stojących.

W tym samym czasie środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić  nie więcej osób niż wynosi:

  • 100 proc. liczby miejsc siedzących albo
  • 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych

W środkach transportu publicznego nadal obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa.