global Pasażer Wydarzenia

Włoskie koleje tylko dla zaszczepionych?

Wrzesień rozpoczął się dla podróżujących koleją we Włoszech od sporej rewolucji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami doszło do zmian w przepisach, które ograniczają od teraz dostęp do komunikacji pasażerom niezaszczepionym przeciwko COVID-19. Obecnie poza biletem kolejowym należy posiadać także specjalny paszport – „Green Pass”. Podczas kontroli konduktorskiej trzeba okazać go razem z wykupionym biletem. Taki wymóg obowiązuje w przypadku podróży pociągami dużych prędkości oraz Intercity.

Intercity

Zapowiedziane na początek września protesty i blokady ruchu kolejowego we Włoszech nie potwierdziły się – poza incydentalnymi przypadkami i pojawieniem się niewielkich grupek protestujących osób nie odnotowano większych nieprawidłowości.

Warunki uzyskania przepustki covidowej

Przepustkę covidową Green Pass pasażer może otrzymać, jeśli:

  • poddał się szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2,
  • jest tak zwanym ozdrowieńcem, to jest osobą, która przeszła zakażenie koronawirusem,
  • wykonał w przeciągu ostatnich 48 godzin test na obecność wirusa z wynikiem negatywnym.

Osoby, które nie będą w stanie przedstawić stosownego zaświadczenia zostaną poproszone o przeniesienie się do wyizolowanej strefy, a następnie o opuszczenie pociągu na najbliższej stacji (pomimo ważnego biletu).