Aktualności Inwestycje

Ogłoszenie MIB dla zarządców infrastruktury kolejowej

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało, ze zamierza wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o uznanie niektórych sieci kolejowych za lokalną infrastrukturę, która nie ma żadnego strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego.

Uznanie sieci kolejowej za lokalną infrastrukturę kolejową, która nie ma żadnego strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego, umożliwi zarządcy infrastruktury podjęcie decyzji o niestosowaniu rozdziału 6 ustawy o transporcie kolejowym. Dotyczy ona udostępniania infrastruktury kolejowej i pobierania z tego tytułu opłat zgodnie z zasadami przewidzianymi w tej ustawie.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923) zarządcy infrastruktury kolejowej mają czas do dnia 9 grudnia 2017 r. na wydanie statutów sieci. W statucie zarządca zawiera informację o statusie zarządzanej infrastruktury, co ma m.in. przełożenie na zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów ustawy o transporcie kolejowym.

Warunkiem nadania infrastrukturze kolejowej statusu lokalnej infrastruktury kolejowej, która nie ma żadnego strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego, jest wydanie przez Komisję Europejską, na wniosek państwa członkowskiego, decyzji w tej sprawie. Przewiduje się, że procedura wydania decyzji zajmie od 6 do 12 miesięcy. W związku z powyższym zarządcy, którzy nie zamierzają udostępniać swojej infrastruktury na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy o transporcie kolejowym, a nie korzystają z innego zwolnienia w tym zakresie, powinni przekazać do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa niezbędną informację wraz z wypełnionym załącznikiem znajdującym się na stronie MIB.

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariatDTK@mib.gov.pl i Ignacy. Ozgowicz@mib.gov.pl Przypominamy, że z dniem 30 grudnia 2016 r. dotychczasowi użytkownicy bocznic kolejowych stali się zarządcami infrastruktury kolejowej w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym.

RK

Dodaj komentarz