Aktualności Inwestycje

Ogłoszenie MIB dla zarządców infrastruktury kolejowej

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało, ze zamierza wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o uznanie niektórych sieci kolejowych za lokalną infrastrukturę, która nie ma żadnego strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego.

Uznanie sieci kolejowej za lokalną infrastrukturę kolejową, która nie ma żadnego strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego, umożliwi zarządcy infrastruktury podjęcie decyzji o niestosowaniu rozdziału 6 ustawy o transporcie kolejowym. Dotyczy ona udostępniania infrastruktury kolejowej i pobierania z tego tytułu opłat zgodnie z zasadami przewidzianymi w tej ustawie.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923) zarządcy infrastruktury kolejowej mają czas do dnia 9 grudnia 2017 r. na wydanie statutów sieci. W statucie zarządca zawiera informację o statusie zarządzanej infrastruktury, co ma m.in. przełożenie na zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów ustawy o transporcie kolejowym.