Wydarzenia

EXPO Ferroviaria 2017

Większa liczba stoisk odpowiedzią na zainteresowanie wystawców

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na przestrzeń wystawienniczą targi przemysłu kolejowego EXPO Ferroviaria w Mediolanie odbędą się na dodatkowej przestrzeni wystawienniczej na stacji Rho Fiera. W tym roku targi zaplanowano w dniach 3 – 5 października w Mediolanie, głównym centrum usług międzynarodowych i krajowych kolei dużej prędkości. Warto podkreślić, że kolej w regionie Lombardii, składająca się z rozległej sieci przewozów podmiejskich i regionalnych, jest kluczową częścią sieci krajowej i otrzymuje roczną dotację w wysokości 360 milionów euro.

Inwestycje infrastrukturalne na kwotę 14 miliardów euro Przewiduje się, że zgodnie z biznesplanem na lata 2017-2026 państwowa spółka kolejowa Ferrovie dello Stato Italiane przeznaczy 14 miliardów euro na Inwestycje w infrastrukturę kolejową w regionie Lombardii. Kwota ta jest częścią planowanego ogólnego budżetu wydatków na kolejnych dziesięć lat, którego wartość wynosi 94 miliardy euro. Wśród obecnie realizowanych projektów wymienić można budowę transgranicznej linii z Arcisate do Stabio w szwajcarskim kantonie Ticino, która zapewni lepsze połączenie z międzynarodowym portem lotniczym Mediolan-Malpensa.