Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Na stacji Warszawa Gdańska zainstalowano ruchome schody

W połowie roku pierwsi podróżni skorzystają z nowych rozwiązań wprowadzanych na stacji Warszawa Gdańska. Aktualnie do użytku oddany został peron nr 4 oraz ruchome schody. Gotowe są także konstrukcje dwóch nowych kładek, ułatwiających dojście na stację.

Wizualizacja / PKP PLK

Na stacji Warszawa Gdańska podróżnym udostępniony został peron numer 4. Od soboty dostęp zapewniają zamontowane ruchome schody. Wykonawca przeniósł się z robotami na peron numer 3, a następnie będą prace na peronie numer 2. Komunikację na stacji ułatwią schody ruchome. Obecnie zapewnione jest tymczasowe oznakowane i bezpieczne dojście do pociągów.

Na stacji od ulicy Andersa na filarach zamontowana została konstrukcja kładki i schody. Wykonawca przystąpił do budowy szybów windowych. Następnie montowane będzie zadaszenie kładki, co zapewni dobre warunki dojścia do pociągów bez względu na warunki atmosferyczne. Po zachodniej stronie stacji gotowa jest konstrukcja kładki między peronami a ulicami Kłopot i Felińskiego.

Rozbudowa stacji Warszawa Gdańska to przygotowanie do modernizacji warszawskiej linii średnicowej. Przedsięwzięcie zwiększy możliwości Warszawskiego Węzła Kolejowego. Wykonana wcześniej przebudowa odcinka Warszawa ZachodniaWarszawa Gdańska oraz kolejowego Mostu Gdańskiego zwiększyły przepustowość trasy i pozwoliły na lepszą ofertę podróży.

Fot. Karol Jakubowski / PKP PLK

Lepsze możliwości podróży z Warszawy Gdańskiej

Rozbudowa Warszawy Gdańskiej zapewni podróżnym lepsze warunki obsługi na stacji. Od strony wiaduktu drogowego na ul. Mickiewicza będzie zadaszona kładka z zejściami na każdy z peronów. Zainstalowane zostaną windy, które umożliwią lepszą komunikację osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Z przejścia pod torami ruchomymi schodami wjedziemy na perony.

Od zachodniej strony stacji kładka połączy perony oraz ul. Kłopot z ul. Felińskiego. W zadaszonym przejściu będą windy. Podróżni nową drogą skrócą czas dojścia do pociągów. Dzięki kładce będzie również łatwiejsza komunikacja w obszarze dzielnic, przez które przebiega linia kolejowa. Przy kładce będą zamontowane stojaki rowerowe.

Modernizacja stacji jest realizowana w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”, który ubiega się o dofinansowanie ze środków POIiŚ do 85% wydatków kwalifikowanych.