Aktualności

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

Już po raz drugi Europejskie Centrum Biznesu zaprosiło czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, który odbył się 5-go grudnia br. w Warszawie.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz innych podmiotów i instytucji, w tym Instytutu Kolejnictwa. Podczas spotkania zorganizowano trzy panele dyskusyjne: „Infrastruktura krytyczna”, „Infrastruktura & transport” – kolej, drogi, porty, infrastruktura miejska”, oraz „Innowacyjność – inspiracja dla inteligentnych miast”. Tematyka tegorocznej edycji została skoncentrowana na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju.

Dyskusje w poszczególnych panelach tematycznych ukierunkowane były na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego) jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Moderatorem panelu „Infrastruktura & transport – kolej, drogi, porty, infrastruktura miejska” był mec. Marcin Krakowiak – Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Głos w debacie zabrali również zaproszeniu uczestnicy panelu:
Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,
Adrian Furgalski – Wiceprezes Zarządu w Zespole Doradców Gospodarczych TOR,
Arkadiusz Ignasiak – Członek Rady Nadzorczej STK S.A.,
Paweł Smoleń – Członek Zarządu ERBUD S.A.,
Bartosz Soroczyński – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Infrastruktury”,
Maciej Brzozowski – Dyrektor Przedstawicielstwa firmy Hafen Hamburg Marketing e.V w Polsce oraz
Dyrektor Instytutu Kolejnictwa – Andrzej Żurkowski.

Ożywiona dyskusja dotyczyła problematyki rozbudowy infrastruktury transportowej, szczególnie pod kątem zaangażowania inwestorów prywatnych, oraz możliwych scenariuszy rozwoju przewozów towarowych. Koncentrowano się na zapotrzebowaniu klientów, jakie oferuje transport intermodalny, takich jak huby, centra logistyczne itp. Skupiono uwagę się na sposobach przekonywania oraz korzyściach pasażerów, do szerszego korzystania z transportu publicznego, w powiązaniu z możliwością rozwoju takiego transportu w ramach samorządów (kolej metropolitarna).

Dyskutowano również o korzyściach wizerunkowych dla miast, wynikających z rozbudowy nowoczesnej infrastruktury transportowej.

Izabella Grzegrzółka

Reklama