Aktualności

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

Już po raz drugi Europejskie Centrum Biznesu zaprosiło czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, który odbył się 5-go grudnia br. w Warszawie.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz innych podmiotów i instytucji, w tym Instytutu Kolejnictwa. Podczas spotkania zorganizowano trzy panele dyskusyjne: „Infrastruktura krytyczna”, „Infrastruktura & transport” – kolej, drogi, porty, infrastruktura miejska”, oraz „Innowacyjność – inspiracja dla inteligentnych miast”. Tematyka tegorocznej edycji została skoncentrowana na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju.

Dyskusje w poszczególnych panelach tematycznych ukierunkowane były na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego) jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Moderatorem panelu „Infrastruktura & transportkolej, drogi, porty, infrastruktura miejska” był mec. Marcin Krakowiak – Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Głos w debacie zabrali również zaproszeniu uczestnicy panelu:
Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,
Adrian Furgalski – Wiceprezes Zarządu w Zespole Doradców Gospodarczych TOR,
Arkadiusz Ignasiak – Członek Rady Nadzorczej STK S.A.,
Paweł Smoleń – Członek Zarządu ERBUD S.A.,
Bartosz Soroczyński – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Infrastruktury”,
Maciej Brzozowski – Dyrektor Przedstawicielstwa firmy Hafen Hamburg Marketing e.V w Polsce oraz
Dyrektor Instytutu KolejnictwaAndrzej Żurkowski.