Aktualności

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

Już po raz drugi Europejskie Centrum Biznesu zaprosiło czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, który odbył się 5-go grudnia br. w Warszawie.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz innych podmiotów i instytucji, w tym Instytutu Kolejnictwa. Podczas spotkania zorganizowano trzy panele dyskusyjne: „Infrastruktura krytyczna”, „Infrastruktura & transport” – kolej, drogi, porty, infrastruktura miejska”, oraz „Innowacyjność – inspiracja dla inteligentnych miast”. Tematyka tegorocznej edycji została skoncentrowana na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju.