Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej bez zmian

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy 2021/2022 będą na takim samym poziomie, co w obecnym rozkładzie. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego umorzył postępowanie ws. zatwierdzenia projektu cennika PKP PLK.

PKP PLK na kilka dni przed wydaniem przez Prezesa UTK decyzji w sprawie projektu cennika na rozkład jazdy pociągów 2021/2022, poinformowały o stosowaniu od 12 grudnia 2021 r. opłaty podstawowej i manewrowej na poziomie opłat obowiązujących w rozkładzie 2020/2021. PKP PLK wycofały również wniosek z 18 grudnia 2020 r. o zatwierdzenie projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2021/2022. Prezes UTK umorzył w całości postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Czytaj dalej >