Raport z Polski

PKP i PKP PLK zmieniają sposobu naliczania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej

 

Fot. Adrian Grycuk / CC

Stan pandemii w Polsce wpłynął na zmniejszenie zainteresowania podróżami koleją. Przewoźnicy już odnotowują spadek przychodów i stale korygują liczbę pociągów. W związku z obecną sytuacją PKP S.A. i PKP PLK zaproponowały przewoźnikom zmianę sposobu naliczania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej.

Większość rozliczeń między przewoźnikami pasażerskimi a operatorami infrastruktury kolejowej i usługowej opiera się na wcześniej zakontraktowanej wielkości ruchu wynikającej z rozkładu jazdy.

Z racji na fakt, iż epidemia znacząco wpływa na liczbę uruchamianych pociągów i ruch pasażerski na stacjach obsługiwanych przez PKP, operator postanowił zawiesić pobieranie opłat za dostęp do infrastruktury między 15 marca a 30 kwietnia br. Po tym okresie wyliczy koszty dostępu do stacji pasażerskich biorąc pod uwagę faktycznie zrealizowane zatrzymania na stacjach pasażerskich. Okres ten może zostać wydłużony na podstawie decyzji Zarządu PKP przekazanej w formie jednostronnego oświadczenia.

W okresie zawieszenia przewidziane zostały dodatkowe upusty w zakresie wysokości opłat. Zostaną one rozliczone na podstawie odrębnego dokumentu.

Od 13 marca PKP Polskie Linie Kolejowe zawiesiły obciążanie przewoźników opłatami rezerwacyjnymi z tytułu rezygnacji z całej lub części trasy. Ponadto od 14 marca przewoźnicy kolejowi nie są obciążani opłatami za uruchomienie pociągu z innym pojazdem trakcyjnym czy zwiększoną masą brutto niż wynika to z rozkładu jazdy. Zasady te obowiązywać będą do odwołania.

Dodaj komentarz