Pasażer

ŁKA wydłuża ważność biletów okresowych kolejnym grupom osób walczących z COVID-19

Fot. ŁKA / FB

Kolejna grupa osób związanych ze służbą zdrowia będzie mogła skorzystać z oferty wydłużenia obowiązywania biletów okresowych Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Rozszerzona opcja obowiązuje od środy 15 kwietnia.

Osobami dodatkowo uprawnionymi są:

 • farmaceuci – na podstawie identyfikatora służbowego albo dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
 • pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy;
 • pracownicy Domów Pomocy Społecznej – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy;
 • pracownicy socjalni i asystenci rodziny Ośrodków Pomocy Społecznej – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa stanowisko i miejsce pracy;
 • pracownicy Domów Dziecka – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy;
 • pozostali pracownicy placówek ochrony zdrowia – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy.

Przypomnijmy:

Z uwagi na szczególne uznanie dla pracowników służby zdrowia, którzy w swojej pracy podejmują walkę z pandemią koronawirusa narażając przy tym swoje zdrowie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna wprowadziła od 4 kwietnia 2020 r. do odwołania możliwość bezterminowego wydłużenia biletów okresowych „ŁKA” sp. z o.o. dla osób wykonujących pracę w szpitalu, laboratorium oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Osobami uprawnionymi do w/w są:

 • lekarze, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni – na podstawie identyfikatora służbowego albo dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
 • pracownicy którzy zajmują się utrzymaniem czystości oraz pracownicy kuchni w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie identyfikatora służbowego albo zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest  placówka medyczna;
 • ratownicy medyczni – na podstawie identyfikatora służbowego albo aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego;
 • dyspozytor medyczny – na podstawie identyfikatora służbowego albo aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego;
 • kierowcy pogotowia ratunkowego – na podstawie prawa jazdy i zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
 • pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
 • wolontariusze, studenci kierunków medycznych wykonujący pracę w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez placówkę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest obiekt medyczny.

W ramach oferty ww. osoby pomimo zakończonego terminu obowiązywania posiadanego biletu okresowego (gdy termin upływa po 15 kwietnia 2020 r.) wydanego na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. mogą na okres bezterminowy (do odwołania) odbywać podróż pociągami kategorii ŁKA lub ŁKA Sprinter zgodnie ze wskazaną na bilecie relacją i kategorią pociągu. Uprawnienie do powyższego jest na podstawie ww. wymienionych dokumentów potwierdzających wykonywany zawód czy miejsce wykonywania pracy.

Dodaj komentarz