Tabor

NEWAG: Laude Smart Intermodal odebrała pierwszą lokomotywę DRAGON 2

Fot. NEWAG

Spółka Laude Smart Intermodal odebrała pierwszą z czterech zamówionych lokomotyw elektrycznych Dragon 2 firmy Newag. W uroczystym przekazaniu pojazdu udział wziął Prezes Laude – Marcin Witczak oraz Wiceprezes NEWAG – Józef Michalik.

Przekazanie lokomotywy odbyło się równo 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Ta gwarantowała dostawę czterech fabrycznie nowych sześcioosiowych lokomotyw elektrycznych typu DRAGON 2, w tym dwóch wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy. Zgodnie z ustalonym harmonogramem dostaw, zakończenie odbiorów planowane jest w III kw. 2020r. Realizacja kontraktu jest współfinansowana ze środków Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Inwestycje w lokomotywy to kolejny krok w celu zoptymalizowania przez spółka LSI transportu ładunków ciężkich i standardowych, przewożonych obecnie transportem drogowym pomiędzy krajami UE i wschodnią Europą.

Aktualnie spółka LSI w ramach swoich działań przewozi towary z Rosji do UE, korzystając z własnego taboru wagonów normalnotorowych, szerokotorowych, kontenerów i własnych terminali przeładunkowych.

Głównym atutem lokomotywy DRAGON 2 jest bardzo wysoka siła pociągowa, która w połączeniu z dużą masą, efektywnym systemem antypoślizgowym oraz napędem na każdą oś, umożliwia prowadzenie ciężkich składów towarowych. Ponadto, w pojeździe zabudowane są przekształtniki oparte na węgliku krzemu (SiC), które zapewniają bezawaryjną pracę w wysokich temperaturach, zmniejszenie poziomu hałasu, ograniczenie strat energii o 50% oraz zmniejszenie rozmiarów i masy urządzeń o 60%.

Lokomotywa DRAGON 2 jest pierwszą lokomotywą we flocie Laude Smart Intermodal.

Dodaj komentarz