global Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK wspierają Gruzję w rozwoju transportu kolejowego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspierają Gruzję w unowocześnieniu ustawodawstwa w obszarze transportu kolejowego. W siedzibie PKP PLK odbyło się drugie już spotkanie z delegacją gruzińskiego Ministerstwa Ekonomii i Zrównoważonego Rozwoju oraz Kolei Gruzińskich.

Przedstawiciele PKP PLK i gruzińskiego transportu wzięli udział w spotkaniu, odbywającym się w ramach projektu twinningowego (fot. Iwona Księżopolska / PKP PLK)
Przedstawiciele PKP PLK i gruzińskiego transportu wzięli udział w spotkaniu, odbywającym się w ramach projektu twinningowego (fot. Iwona Księżopolska / PKP PLK)

Projekt współpracy realizowany jest w ramach projektu finansowanego przez UE „Wsparcie zbliżania gruzińskich ram prawnych i instytucjonalnych do unijnego dorobku prawnego w zakresie transportu kolejowego”. Działania spółek i ME dotyczą m.in. wymiany doświadczeń w zakresie ustawodawstwa oraz wdrażania unijnych przepisów.

– Było to już drugie spotkanie w ramach projektu twinningowego, którego celem jest unowocześnienie gruzińskiego ustawodawstwa w obszarze transportu kolejowego – informują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

PLK SA były zaangażowane w realizację poszczególnych misji twinningowych, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z zakresu działalności zarządcy infrastruktury kolejowej. Dotychczasowe rozmowy dotyczyły m.in. struktury i umiejscowienia Spółki na rynku, wymogów legislacyjnych, jakim podlega zarządca infrastruktury kolejowej, współpracy z przewoźnikami oraz bezpieczeństwa kolejowego.

Eksperci PLK SA dzielili się z partnerami z Gruzji doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie wdrażania przepisów unijnych oraz współpracy z unijnymi organami legislacyjnymi. Polski zarządca infrastruktury przedstawił także korzyści z przynależności do organizacji międzynarodowych.

Strona gruzińska zainteresowana była m.in. funkcjonowaniem Kolejowych Korytarzy Towarowych, sposobem lobbowania przez PLK SA na rzecz korzystniejszych rozwiązań legislacyjnych czy zakresem wdrażania TSI – Technicznych specyfikacji interoperacyjności określanych i ogłaszanych przez Komisję Europejską.

Dodaj komentarz