Raport z Polski

PKP SA z dobrym ratingiem Fitch Ratings

Agencja Fitch Rating utrzymała dotychczasową ocenę wiarygodności kredytowej PKP S. na poziomie BBB+ w walucie zagranicznej i krajowej. Jednocześnie podtrzymano krajowy rating długoterminowy na poziomie AA(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna.
Utrzymanie dotychczasowej oceny ratingowej potwierdza stabilność sytuacji finansowej PKP SA i odzwierciedla podejmowane przez nią działania. Stanowi również pozytywny prognostyk dla klientów biznesowych spółki – mówi Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP SA.
Na ocenę Fitch Ratings wpłynęły m.in. relacje spółki ze Skarbem Państwa oraz konsekwentne działania w zakresie spłaty tzw. historycznego zadłużenia PKP. Podtrzymany rating spółki wskazuje na jej korzystną sytuację ekonomiczną w ocenie potencjalnych kredytodawców.

Dodaj komentarz