Aktualności

„Niepełnosprawny – sprawny w pracy” Zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Spółkach Grupy PKP

Jedynie co czwarta osoba z niepełnosprawnością działa aktywnie zawodowo, co spowodowane jest w dużej mierze niską świadomością wśród pracodawców.

Fundacja Grupy PKP, zauważając ten problem i chcąc mu przeciwdziałać, prowadzi projekt WidzialniPełnosprawni.pl, w ramach którego
17 stycznia br. zorganizowane zostało szkolenie ,,Niepełnosprawny – pełnosprawny w pracy” skierowane do kadry zarządzającej Polskich Kolei Państwowych SA.

Pełnoprawni pracownicy

 Podczas szkolenia uczestnicy poznali informacje z zakresu zatrudniania i współpracy z osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przeprowadzone szkolenie odbyło się w ramach kolejnego etapu projektu WidzialniPełnosprawni.pl, który skierowany jest przede wszystkim do osób pełnosprawnych, a jego główny cel to informowanie o sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz zwiększenie ich zatrudnienia w Spółkach Grupy PKP.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

 Kadra zarządzająca podczas szkolenia dzięki zadaniom symulacyjnym mogła przynajmniej w pewnym stopniu doświadczyć trudności, z jakimi osoby z niepełnosprawnością mierzą się każdego dnia.
Zadania symulacyjne z laską dla osób niewidomych i niedowidzących, poruszanie się na wózku rehabilitacyjnym czy nałożenie okularów oddających różne wady widzenia uwrażliwiło uczestników na sytuację osób z niepełnosprawnością – podkreśla Katarzyna Kucharek, prezes Fundacji Grupy PKP.
Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się także, jak usprawnić system, by móc zapewnić osobom z niepełnosprawnością jeszcze lepsze warunki pracy
– Musimy podjąć wspólny wysiłek, aby osoby z niepełnosprawnością były równo traktowane na rynku pracy. To nasza społeczna odpowiedzialność. My zaczęliśmy od samych siebie – dodaje Katarzyna Kucharek.

Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością

 Podczas szkolenia zostały także poruszone tematy związane z savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością. Podobne wiadomości przekazane zostały także na wcześniejszych etapach projektu podczas happeningów na dworcach kolejowych, dzięki którym pracownicy Fundacji oraz wolontariusze dotarli do tysięcy osób, bezpośrednio z nimi rozmawiając i mówiąc o problemie niskiego zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkań podróżni mogli porozmawiać z osobami z niepełnosprawnościami i lepiej poznać sytuację oraz wyzwania, z jakimi mierzą się na co dzień.

Fundacja Grupy PKP

Dodaj komentarz