Aktualności Pasażer

Inspektorzy UTK przyglądają się komfortowi podróży i bezpieczeństwu

Fot. Flyz1 / CC

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego w trakcie ferii prowadzą intensywne kontrole pociągów. Do 23 lutego sprawdzonych zostanie ponad 140 składów.

Aktualnie ferie trwają w 5 województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. Pierwsze kontrole inspektorów UTK zostały już przeprowadzone. Sprawdzony został m.in. pociąg PKP Intercity Katowice – Słupsk.

– Każdy pasażer wsiadający do pociągu powinien mieć pewność, że jego podróż będzie bezpieczna i wygodna. Dodatkowe kontrole Urzędu Transportu Kolejowego motywują przewoźników, by zawsze zapewniać odpowiednie warunki podróży – mówił w trakcie kontroli dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.  – Podróżni doceniają zalety podróżowania koleją. Z szacunków wynika, że w ubiegłym roku pociąg jako środek transportu wybrało ponad 330 mln osób – dodał.

 

Kontrole prowadzone przez UTK są niezapowiedziane i prowadzone przed wyjazdem pociągu w trasę. Zdarzyć może może też tak, że inspektorzy zainicjują swoją pracę w trakcie przejazdu.

Kontrole prowadzone są pod kątem bezpieczeństwa podróżnych. Dokładnej kontroli poddawane są elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, m.in. zestawy kołowe i hamulce, stan techniczny drzwi, kwalifikacje maszynistów i drużyny konduktorskiej. Dużą wagę inspektorzy przywiązują do elementów związanych z komfortem podróżowania i prawami pasażera, takich jak czystość składu, toalety i ich wyposażenie, stan okien w przedziałach, działanie ogrzewania oraz oświetlenia, informacja megafonowa i wizualna oraz odpowiednie oznaczenie relacji pociągu. Zwracają również uwagę na frekwencję.

Jak czytamy na stronie UTK, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Prezes UTK nakazuje ich usunięcie i dokładną analizę, by nie powtarzały się w przyszłości. Może również w drodze decyzji stwierdzić naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, wyłączyć z eksploatacji pojazd kolejowy lub ograniczyć jego eksploatację. Jeśli naruszenia nie zostaną usunięte we wskazanym terminie, to za każdy dzień opóźnienia grozi przewoźnikowi do 5 tys. euro kary.

Podobne kontrole prowadzone były już wcześniej, w okresie świąteczno-noworocznym.

  • przeprowadzono 76 kontroli pociągów
  • wydano 37 decyzji wyłączających lub ograniczających eksploatację wagonów pasażerskich

Rok 2019:

  • UTK przeprowadził 372 kontrole pojazdów
  • 105 wagonów zostało wyłączonych z eksploatacji
  • wydano 165 decyzji ograniczającej eksploatację
  • najczęstsze problemy: uszkodzone drzwi, awarie toalet, niedziałające tablice systemu informacji pasażerskiej, niesprawne ogrzewanie/klimatyzacja i błędy w dokumentacji
  • Prezes UTK nałożył 16 kar na przewoźników
  • 4 postępowania dot. przestrzegania praw pasażerów, zakończyły się nałożeniem kar przekraczających 1,1 mln zł

W przypadku, gdy przewoźnik nie zapewni odpowiedniej jakości podróży, pasażerowie mogą złożyć reklamację do przewoźnika i domagać się zwrotu części ceny biletu.

Prawo europejskie gwarantuje odszkodowania za opóźnienie pociągów dalekobieżnych. W przypadku opóźnień od godziny do dwóch jest to 25% ceny biletu, przy ponaddwugodzinnym opóźnieniu – połowa ceny biletu. Odszkodowanie jest jednak wypłacane tylko wtedy, gdy przekracza równowartość 4 euro.

Na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu kolejowego można poskarżyć się do Prezesa UTK.

W 2019 r. wpłynęło 1341 skarg, o 43 mniej niż w roku 2018. Dotyczyły one głównie niedostatecznego komfortu podróży i niewłaściwej obsługi ze strony drużyn konduktorskich (571), niedogodnego rozkładu jazdy i punktualności połączeń (475) oraz funkcjonowania kanałów sprzedaży biletów i dostępności informacji pasażerskiej (339).

Gdzie składać skargi?

Pasażerowie, którzy chcą złożyć skargę lub reklamację w pierwszej kolejności powinni kontaktować się z przewoźnikiem. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, można skontaktować się z Urzędem Transportu Kolejowego za pomocą formularza internetowego lub wiadomości e-mail na adres pasazer@utk.gov.pl. Infolinia 22 460 40 80 dotycząca praw pasażerów jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15. .

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyjmuje również zgłoszenia podróżnych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. W tych sprawach można skontaktować się za pomocą formularza internetowegowiadomości e-mail na adres bezpieczenstwo@utk.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 749 15 85.

~ Źródło: UTK