Pasażer Polregio Wydarzenia

Związki Zawodowe w Polregio zapowiadają strajk

W związku z odmową realizacji przez Zarząd POLREGIO S.A. żądań płacowych, „będących przedmiotem sporu zbiorowego i odmową zawarcia porozumienia” Związki Zawodowe zapowiedziały 2 marca strajk ostrzegawczy. Przewoźnik zaapelował do pracowników o zaniechanie akcji lub jej przesunięcie.

Fot. POLREGIO SA
Fot. POLREGIO SA

Kolejne spotkanie mediacyjne, między stronami sporu zbiorowego w POLREGIO SA odbyło się 18 lutego.

– Zarząd spółki nie przedstawił żadnej propozycji porozumienia – poinformował Leszek Miętek, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. – W kontekście stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP nie rokuje możliwości pozytywnego zakończenia sporu zbiorowego i spełnienia żądań płacowych. Dlatego związki zawodowe podjęły decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego. Odbędzie się on 2 marca, między godziną 6.00 a 8.00 rano.

 

O co walczą Związki?

Pracownicy spółki POLREGIO walczą o wzrost wynagrodzenia w wysokości 700 zł w wynagrodzeniu zasadniczym od 1 grudnia 2021 r.

– Mając na względzie obecną sytuację finansową Spółki, zawarcie porozumienia możliwe będzie dopiero po formalnym uzyskaniu finansowania na podwyżki – poinformował Prezes Zarządu POLREGIO Artur Martyniuk. – Przyznanie podwyżki bez wcześniejszego pozyskania środków na finansowanie zagrozi stabilności finansowej spółki, a tym samym stabilności zatrudnienia.

 

Strajk

W związku z brakiem porozumienia, Związki Zawodowe zapowiedziały strajk ostrzegawczy. Odbędzie się on 2 marca.

strajk będzie polegał na zaprzestaniu wykonywania pracy przez pracowników w godz. 6.00-8.00, z wyjątkiem prac związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Pociągi pozostające w drodze w godzinach strajku zostaną zatrzymane na najbliższych stacjach – informują ZZ.