Aktualności

Forum dyskusyjne i spotkanie opłatkowe

Sposoby zwiększania konkurencyjności kolei, budowa
i modernizacja dworców w kontekście wymagań TSI PRM, certyfikowanie jednostek notyfikowanych, alokacje przepustowości dla przewoźników pasażerskich – to tylko część tematów poruszonych podczas Forum dyskusyjnego, zorganizowanego przez Polską Izbę Producentów Urządzeń
i Usług na Rzecz Kolei we współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego.

W ramach corocznej inicjatywy Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zaprosiła swoje firmy członkowskie i sympatyków na kolejną edycję Forum dyskusyjnego. Forum, które odbyło się 20 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie, dotyczyło problemów prawnych i proceduralnych w relacjach UTK z przedsiębiorcami branży kolejowej.
Uczestników forum powitali: Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Adam Musiał, Dyrektor Biura Izby Dorota Markiewicz oraz Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra.
Specjaliści UTK odpowiedzieli na szereg pytań przedsiębiorców, w tym m.in. o powołanie zespołu ds. zwiększania konkurencyjności kolei, zakres działań Prezesa UTK w kontekście zgodności obiektów dworcowych z TSI PRM, główne zadania Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz konkretne inicjatywy, które według UTK mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Kwestia bezpieczeństwa, w różnych kontekstach, została zresztą poruszona nie raz. Ważnym tematem była także nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym – jej aspekt praktyczny, definicje, interpretacja nowych przepisów. Specjaliści UTK wyjaśnili np. jak w świetle nowelizacji rozumieć pojęcia bocznicy kolejowej oraz obiektu infrastruktury kolejowej. Przedsiębiorcy pytali także m.in. o zasady projektowania uniwersalnego w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością, regulacje prawne i rolę UTK w zapowiedzianych przez rząd pracach nad Centralnym Portem Komunikacyjnym, ochronę pociągów przed zderzeniami ze zwierzętami oraz parametry systemów monitorujących szlak, po którym poruszają się pojazdy kolejowe.
Forum, jak co roku, cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem
– umożliwiło wymianę doświadczeń, budowanie świadomości prawnej, promocję inicjatyw kolejowych. Po części merytorycznej forum odbyło się spotkanie opłatkowe dla firm zrzeszonych w Izbie oraz dla zaproszonych gości. Celem spotkania było budowanie wspólnoty branży kolejowej, wspieranie jej rozwoju oraz kreowanie pozytywnych więzi pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w rozwój transportu szynowego.