Aktualności

PKP CARGO S.A. w pierwszym półroczu

90 mln zł zysku netto, EBITDA na poziomie 423 mln zł i przychody operacyjne na poziomie 2,5 mln zł. Tak przedstawiają się najlepsze wyniki PKP CARGO od 2013 roku.

Wyraźny wzrost zysku netto oraz najwyższe od lat przychody to efekt na który złożyło się wiele czynników.
Grupa PKP CARGO w pierwszym półroczu bieżącego roku wykonała pracę przewozową na poziomie 15,3 mld tkm, co oznacza wzrost o 2,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Na zwyżkę wpłynął przede wszystkim popyt na kruszywa i materiały budowlane oraz rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Nakłady inwestycyjne w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 303 mln zł i były wyższe o 51% rok do roku. W pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa zrealizowała najwyższe przychody operacyjne, które wyniosły 2,51 mld zł co oznacza, że były wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Rekordowy od momenty wejścia na giełdę był wynik EBITDA. Wskaźnik ten pokazał 423 mln zł w pierwszym półroczu br. i wzrósł z 333 mln zł w pierwszym półroczu zeszłego roku. Oznacza to przyrost o 27% rok do roku. Natomiast aż o 363% rok do roku wzrósł wynik netto w pierwszym półroczu 2018. Osiągnął on wartość 90 mln zł (w 2017 r. było to 17 mln).
Koszty operacyjne natomiast wyniosły Grupę PKP CARGO 2,38 mld zł i jak zaznaczył podczas konferencji prasowej prezes Czesław Warsewicz, pozostały pod kontrolą pomimo uwzględnienia rezerw na świadczenia pracownicze i odpisu wartości taboru.
PKP CARGO SA biorąc pod uwagę zwiększenie konkurencyjności przewozów oraz optymalizacje działalności dokonało aktualizacji prognoz wyników finansowych i operacyjnych Spółki na 2018 rok. Przede wszystkim zmieniły się prognozy związane z wartościami dotyczącymi EBIT. Tutaj szacuje się skok z 204 do 337,3 mln zł a zatem 65,3% więcej. W przypadku zysku netto natomiast skok ze 160,8 do 296,9 mln zł a zatem o 67,8 % więcej. W kontekście prognozowanych nakładów inwestycyjnych zakłada się, że wyniosą one 878,5 mln zł i będą mniejsze o 13,7%. EBITDA według prognoz ma zaś osiągnąć wynik wyższy o 17,7% od prognozowanego czyli ma być zwiększona z 663,6 do 781,3 mln zł. Praktycznie bez zmian natomiast pozostaje prognoza dotycząca przychodów operacyjnych- 3914,5 mln zł.
Ważne jest także wprowadzenie aktualizacji prognoz dla całej Grupy PKP CARGO. W tym kontekście EBITDA wzrośnie z 778,7 do 904,8 mln zł. Masa towarowa natomiast została zmniejszona z 125,9 mln ton do 121,8 mln co oznacza spadek o 3,2%.

WYNKI
W POSZCZEGÓLNYCH
SEGMENTACH RYNKU:

INTERMODAL
W pierwszym półroczu Grupa odnotowała pracę przewozową na poziomie 1,9 mld tkm. Na wyniki w tym segmencie wpłynął wzrost przeładunku kontenerów w polskich portach morskich o 44,4% rok do roku oraz rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku (wzrost przewozów drogą lądową z i do Chin o 39,2%).

RYNEK KRUSZYW
W tym segmencie praca przewozowa wyniosła 3,4 mld tkm (+43,4% r/r). W tym wypadku wpływ na to miał wzrost produkcji budowlano – montażowej o 23.7% r/r oraz blisko 450 km nowych dróh, które zostaną oddane w 2018 roku.

METALE/ RUDY
W tym segmencie praca przewozowa wyniosła 1,9 mld tkm i była niższa o 7,7% r/r. Wpływ na to miał wzrost produkcji sprzedanej metali i wyrobów z metali oraz zwiększenie produkcji stali.

Dodaj komentarz