Aktualności Analizy Inwestycje

PKP SKM w Trójmieście z ratingiem „BBB”

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating w walucie obcej i krajowej (Issuer Default Rating – IDR) dla PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. (PKP SKM) na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A+ (pol).

Potwierdzenie to odzwierciedla oczekiwania Fitch, że wskaźniki kredytowe PKP SKM pozostaną kompatybilne z ratingiem pomimo wzrostu zadłużenia spółki na sfinansowanie programu inwestycyjnego w okresie średnioterminowym. Zrewidowany przypadek ratingu uwzględnia wpływ pandemii na Spółkę.

Fitch ocenia PKP SKM na podstawie kryteriów dotyczących podmiotów powiązanych z rządem (GRE). Ocena wsparcia ze strony ostatecznego właściciela firmy, czyli Państwa Polskiego (zidentyfikowanego jako sponsor PKP SKM), w połączeniu z odległością między oceną sponsora (A-) a Samodzielnym Profilem Kredytowym Spółki (SCP; bb +) skutkuje zastosowaniem podejścia odgórnego minus dwa stopnie.