Aktualności Analizy Inwestycje

PKP SKM w Trójmieście z ratingiem „BBB”

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating w walucie obcej i krajowej (Issuer Default Rating – IDR) dla PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. (PKP SKM) na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A+ (pol). Potwierdzenie to odzwierciedla oczekiwania Fitch, że wskaźniki kredytowe PKP SKM pozostaną kompatybilne z ratingiem pomimo wzrostu zadłużenia spółki na sfinansowanie programu inwestycyjnego w okresie średnioterminowym. Zrewidowany przypadek ratingu uwzględnia wpływ pandemii na Spółkę. Fitch ocenia PKP SKM na podstawie kryteriów dotyczących podmiotów powiązanych z rządem (GRE). Ocena wsparcia ze strony ostatecznego właściciela firmy, czyli Państwa Polskiego (zidentyfikowanego jako sponsor PKP SKM), w połączeniu z odległością między oceną sponsora (A-) a Samodzielnym Profilem Kredytowym Spółki (SCP; bb +) skutkuje zastosowaniem podejścia odgórnego minus dwa stopnie.

Kluczowe czynniki ratingu

Ocena następujących czterech czynników ratingowych w ramach kryteriów ratingowych Fitch dotyczących podmiotów powiązanych z rządem (GRE) przekłada się na ogólny wynik wsparcia wynoszący 20 (5 punktów za każdy czynnik), z maksymalnego możliwego wyniku 60. Poniżej przedstawiamy wybrane czynniki: Status, własność i kontrola: silne Na wynik składa się to, że PKP SKM jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z polskim prawem spółek handlowych. Ostatecznym właścicielem dominującym jest Państwo Polskie, które posiada 67% udziałów oraz małe prawdopodobieństwo bankructwa. Ponadto działalność operacyjna i finansowa PKP SKM oraz zarządzanie i strategia są ściśle kontrolowane i znajdują się pod wpływem Państwa Polskiego za pośrednictwem PKP SA. Wsparcie osiągnięć: silny W tym wypadku rola PKP SKM jako zarządcy infrastruktury powoduje, że państwo zapewnia jej bieżące dotacje na utrzymanie infrastruktury. Ponadto Państwo udziela dotacji kapitałowych na modernizację infrastruktury kolejowej. PKP SKM eksploatuje infrastrukturę kolejową o wartości 52 mln zł, którą PKP SA jest zobligowana wnieść aportem do PKP SKM przy ustalaniu statusu prawnego infrastruktury. Do tego czasu PKP SKM dzierżawi infrastrukturę za symboliczną opłatą.Czytaj dalej >