Aktualności Tramwaje

Pogoda sprzyja rozbudowie infrastruktury tramwajowej w Toruniu

Postępują prace w rejonie placu Rapackiego. W ramach projektu pn.: „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II”, powstają nowe chodniki i drogi rowerowe, nowe torowisko i jezdnia.

Chodniki i droga dla rowerów układane są wzdłuż al. św. Jana Pawła II po stronie starówki. Na pl. Niepodległości wykonywane jest wzmocnienie podłoża pod jezdnię i torowisko. Trwa tam także uzbrajanie terenu w kanalizację deszczową i wodociągową, a także w instalacje teletechniczne i elektroenergetyczne. Z kolei na tarczy skrzyżowania na pl. Niepodległości i pl. Artylerii Polskiej prowadzone są przygotowania do renowacji kanałów sanitarnych.

Mat. MZK w Toruniu