Tramwaje

Toruń ogłosił przetarg na nową linię tramwajową

W Toruniu ogłoszono przetarg na budowę nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do tzw. osiedla Jar. Docelowo powstać ma ponad 5,5 km nowej linii tramwajowej, nowe przystanki z Systemem Informacji Pasażerskiej, zielone torowiska i kwietne łąki. Nasadzone zostaną także drzewa i krzewy.

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT City II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowę o dofinansowanie prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał 3 sierpnia 2018 r.

nowe torowisko poprowadzone zostanie z centrum przez Szosę Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego do nawrotu w ul. Strobanda.

Dokumentację dla projektu wykonuje spółka Databout (dawniej WYG International). Firma odpowiedzialna jest także za uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na realizację prac inwestycyjnych.

– Zgodnie z procedurami obowiązującymi przy ogłaszaniu postępowań przetargowych na zadania realizowane przy udziale środków z UE, dokumentacja przetargowa 24 grudnia br. została przesłana do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a gdy tylko zostanie w nim opublikowana (w ciągu kilku dni od daty przesłania – publikacja przewidywana jest 29 grudnia br.), zostanie również zamieszczona na stronie BIP MZK – mówi prezes MZK w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki.