Tramwaje

Toruń ogłosił przetarg na nową linię tramwajową

W Toruniu ogłoszono przetarg na budowę nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do tzw. osiedla Jar. Docelowo powstać ma ponad 5,5 km nowej linii tramwajowej, nowe przystanki z Systemem Informacji Pasażerskiej, zielone torowiska i kwietne łąki. Nasadzone zostaną także drzewa i krzewy.

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT City II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowę o dofinansowanie prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał 3 sierpnia 2018 r.

Nowe torowisko poprowadzone zostanie z centrum przez Szosę Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego do nawrotu w ul. Strobanda.

Dokumentację dla projektu wykonuje spółka Databout (dawniej WYG International). Firma odpowiedzialna jest także za uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na realizację prac inwestycyjnych.

– Zgodnie z procedurami obowiązującymi przy ogłaszaniu postępowań przetargowych na zadania realizowane przy udziale środków z UE, dokumentacja przetargowa 24 grudnia br. została przesłana do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a gdy tylko zostanie w nim opublikowana (w ciągu kilku dni od daty przesłania – publikacja przewidywana jest 29 grudnia br.), zostanie również zamieszczona na stronie BIP MZK – mówi prezes MZK w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki.

 

O rozwoju transportu publicznego w mieście mówi także prezydent Torunia.

– Transport publiczny to swego rodzaju krwioobieg miasta, dlatego trzeba o niego dbać, trzeba zapewniać warunki do jego funkcjonowania, ale przede wszystkim do wygody w podróżowaniu dla pasażerów. Robimy to w Toruniu nieustająco od wielu lat. Takim pomysłem jest to, co obecnie wprowadzamy w życie, a więc realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT City II”. Początkowo unijne dofinansowanie wynosiło 195,6 mln zł, ale udało się pozyskać dodatkowe środki i obecnie jest to 213,3 mln zł. Cały projekt, o łącznej wartości ponad 400 mln zł, składa się z ośmiu zadań, dzięki którym zostanie usprawniony transport publiczny w mieście. Część z nich zostało już zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji. Przede wszystkim podjęliśmy już prace związane z zakupami pojazdów. I tak 14 autobusów hybrydowych od prawie dwóch lat wozi już pasażerów toruńskiej komunikacji miejskiej, a na zakup sześciu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania podpisano już umowy. Nowe autobusy i ładowarki szybkiego i wolnego ładowania mają trafić do Torunia w 2022 roku – wylicza prezydent Torunia Michał Zaleski. – Doposażamy także tabor tramwajowy – podpisaliśmy umowę na dostawę pięciu nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. W tym projekcie mamy także modernizację odcinków torowisk wraz z siecią trakcyjną, Widzimy już rozpoczęte prace na ul. Kraszewskiego, niedługo rozpoczną się prace w śladzie ulicy Szosa Lubicka, a następnie na Bydgoskiej. W tych trzech miejscach prace mają być zakończone do 4 grudnia przyszłego roku. Jeszcze czeka nas zakup pojazdów technicznych.

 

Prezydent Zaleski podkreśla, że sercem tego projektu jest budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do tzw. osiedla Jar.

– To przedsięwzięcie zobrazują liczby. Gdy nowa linia zostanie zbudowana, ilość torów tramwajowych będących w eksploatacji w naszym mieście zwiększy się o ponad 20 procent. W tej chwili mamy w eksploatacji 53 600 metrów toru pojedynczego, a ta inwestycja to będzie 11 500 metrów toru pojedynczego. Jest to nie tylko zadanie duże, ale i symboliczne, gdyż wracamy z torami tramwajowymi na północ naszego miasta. Wracamy z dużo większym zakresem. To ważne, gdyż komunikacja tramwajowa jest najbardziej przyjazna miastu i użytkownikom, bo tramwaje nie stoją w korkach, ale także nie emitują do środowiska naturalnego spalin – mówi prezydent.

 

Nowa linia tramwajowa pozwoli lepiej skomunikować mieszkańców rozwijającego się osiedla z centrum Torunia. W grudniu 2020 r. do użytku oddano łącznik torowy pomiędzy pl. Artylerii Polskiej a pl. Niepodległości, zaś poprzednią nową linię – na Bielany – uruchomiono 24 czerwca 2014 r.

Obecny przetarg został podzielony na dwie części:

  • Część A: „Budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do os. Jar na odcinku ulic: Watzenrodego od skrzyżowania z ul. Strobanda (z tym skrzyżowaniem), Ugory, Polnej i Legionów do przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego”;
  • Część B: „Budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do os. Jar na odcinku ulic: Legionów od przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego (z tym przejazdem), Ronda Czadcy, Długiej i Szosy Chełmińskiej do skrzyżowania przy pl. NOT (z tym skrzyżowaniem) wraz z wyposażeniem podstacji trakcyjnej”

Oferty będzie można składać do 15 lutego 2021 r. Co istotne, istnieje możliwość składania ofert częściowych (na poszczególne zadania). Wybór wykonawcy planuje się na przełomie II i III kwartału 2021 r. Następnie, zgodnie z procedurą, dokumentacja zostanie przekazana do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej pozytywnym wyniku nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą. Realizacja zadania planowana jest do 31 maja 2023 r.

– W ramach umowy wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie budowę torowiska tramwajowego (łączna długość wybudowanych torów wyniesie 11 260,46 mtp., co stanowi ponad 5,5 km nowej linii tramwajowej) oraz sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego na ul. Legionów, budowę i przebudowę fragmentów jezdni, chodników i ścieżek rowerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanego torowiska tramwajowego w układzie miejskim, a także budowę elementów nowej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury energetycznej, sanitarnej, gazowej, ciepłowniczej i teletechnicznej – wylicza prezes Wyszogrodzki. – W zakresie umowy będzie również budowa nowej i przebudowę istniejącej sygnalizacji na skrzyżowaniach, montaż 26 nowych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, budowa 26 peronów przystankowych tramwajowych oraz montaż 31 wiat przystankowych. Część z nich będzie miała tzw. „zielone wiaty” lub inne elementy ekologiczne.

 

Umowa obejmie także zagospodarowanie zieleni:

  • nasadzenia 127 drzew;
  • przesadzenie 110 drzew i ok. 1500 m2 krzewów;
  • założenie ok. 7 930 m2 łąk kwietnych oraz ok. 4 600 m2 pozostałej powierzchni zielonej (m. in. krzewy i trawy ozdobne).

Przy okazji budowy nowej linii tramwajowej powstanie ponad 3,6 km zielonego torowiska. Tego typu rozwiązania będą zastosowane tam, gdzie torowiska będą przebiegały poza jezdniami. Oprócz podstawowego waloru estetycznego zielone torowiska wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego. Dzięki zastosowanej konstrukcji i nawierzchni roślinnej takie torowisko będzie ograniczało drgania i hałas oraz absorbowało pyły z ulicznego powietrza. Zatrzyma też wilgoć, dzięki czemu zminimalizuje efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła.

Wszystkie tereny zielone znajdujące się w sąsiedztwie robót będą odnawiane do stanu istniejącego. Dodatkowo planuje się nasadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie trawników i łąk kwietnych. Łąki kwietne są doskonałym rozwiązaniem urbanistycznym, np. wzdłuż pasów ruchu miejskiego. Wykorzystanie roślin łąkowych nie tylko realnie ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ale sprzyja też oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń. Łąka jest o wiele silniej ukorzeniona niż trawnik, bardziej odporna na podtopienia i długie susze, a także wzbogaca miejski ekosystem. Jako oaza bioróżnorodności daje pożywienie i schronienie pożytecznym owadom, ptakom i małym ssakom. Ważne jest także to, że nie trzeba jej kosić tak często jak trawnika, a więc w mieście będzie mniej hałasu emitowanego przez kosiarki, a przy okazji koszenia nie będą ginąć mieszkające w trawie stworzenia, np. krety czy jeże.

Warto przypomnieć, że pierwsze prace przy budowie nowej linii tramwajowej są już za nami. Miały one miejsce już latem 2018 r (lipiec – sierpień), przy okazji przebudowy Szosy Chełmińskiej. Wówczas powstały dwa przejazdy tramwajowo-drogowe na skrzyżowaniach Szosa Chełmińska – Żwirki i Wigury oraz Szosa Chełmińska – Długa. Wykonawcą była firma Progreg InfraCity, a koszt wyniósł niespełna 3,5 mln zł brutto. Ponadto 18 grudnia 2020 r. podpisano umowę na budowa i wyposażenie stacji zasilania energetycznego (wykonawca AMZ Elektro Sp. z o.o., wartość umowy: 3 188 000,00 zł brutto).

Źródło: Torun.pl

Reklama