Polregio

POLREGIO i Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego porozumieli się ze Związkami

POLREGIO S.A. i Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego porozumieli się ze Związkowcami w sprawie stabilnego wzrostu wynagrodzeń w spółce w okresie najbliższych 5 lat. – Kompromis oddala groźbę strajku w województwie – informuje POLREGIO.

POLREGIO uniknie strajku w woj. warmińsko-mazurskim?
POLREGIO uniknie strajku w woj. warmińsko-mazurskim?

W oświadczeniu skierowanym do mediów Zarząd Spółki Polregio docenia, że marszałek Marcin Kuchciński dostrzegł finansowe potrzeby pracowników kolei i popiera zwiększenie ich wynagrodzenia.

–  W imieniu pracowników Zakładu POLREGIO S.A. w Olsztynie za tę otwartość, gotowość do dialogu oraz wypracowany kompromis serdecznie dziękujemy – pisze przewoźnik.

 

Po przeanalizowaniu szacowanych kosztów podwyżek oczekiwanych przez Stronę Społeczną, Urząd Marszałkowski zgodził się na wypłatę jednorazowej gratyfikacji wypłaconej w 2024 roku oraz na długoterminowe rozwiązanie, tj. waloryzację wynagrodzeń pracowników od 1 kwietnia 2025 roku. Marszałek Marcin Kuchciński, jako jeden z pierwszych Organizatorów transportu zgodził się na porozumienie ze Stroną Społeczną.

Podwyżki w warmińsko-mazurskim zakładzie POLREGIO

Do POLREGIO z marszałkowskiej kasy trafi dodatkowych 16 mln z około 26 mln zł, o które zabiegał przewoźnik w pierwotnych planach finansowych na rok 2024.

– Temat kwoty, która miała być przeznaczona na naprawy okresowe oraz utrzymanie taboru kolejowego, pozostanie otwarty – dodaje Polregio.

 

Tym samym Spółka podejmie się znalezienia optymalnego rozwiązania w określonym budżecie przeznaczonym na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie, licząc na to, że Urząd Marszałkowski również podejmie podobne działania po swojej stronie.

– Wypracowany wspólnie kompromis nie tylko zapewni nieprzerwaną realizację przewozów pasażerskich dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, umożliwiając im dotarcie do pracy, szkoły czy na uczelnie, ale również odsuwa ryzyko strajku zapowiadanego przez Związki Zawodowe – czytamy.

 

Spółka POLREGIO zatrudnia w województwie warmińsko-mazurskim około 400 pracowników. Praca eksploatacyjna zwiększa się rok do roku o ok. 10% co stanowi w chwili obecnej 3,3 mln pockm.

Dodaj komentarz