Raport z Polski Wydarzenia

Powstaje portret kolejarza kresowego

Stacja Muzeum w Warszawie przystępuje właśnie do realizacji projektu „Wydanie drukiem książki (reportażu historycznego) Dominiki Leszczyńskiej pt. Kolejarze z Wileńszczyzny”, realizowanego w ramach dofinansowania ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dotację uzupełnią środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz środki własne Stacji Muzeum.

W zbiorach naszej instytucji znajduje się niewiele eksponatów o tematyce kresowej. Przedwojenne Muzeum Kolejowe zostało ogołocone z co cenniejszych zabytków już w 1939 r.: część z nich spłonęła, inne zaginęły, jeszcze inne – zostały wywiezione do Niemiec. Ocalały jedynie pojedyncze egzemplarze.

Jednym z nich jest model austriackiej lokomotywy towarowej Tr11 w skali 1:5, wykonany przez uczniów Warsztatów Głównych PKP we Lwowie. Obiekt powstał zapewne jako pomoc dydaktyczna dla kandydatów ubiegających się o patent maszynisty i jest niezwykle wiernym odwzorowaniem oryginału. Ciekawe, że odtworzono nawet niewidoczne elementy konstrukcji. Parowóz, dotkliwie okaleczony przez historię, budzi dziś duże zainteresowanie zwiedzających. W Stacji Muzeum prezentowany jest dzięki uprzejmości Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie.