Konferencja Raport z Polski Wydarzenia

Prawo kolejowe – regulacje krajowe i europejskie [KONFERENCJA]

Fundacja „Pro Kolej” wraz z Urzędem Transportu Kolejowego po raz czwarty zapraszają na konferencję poświęconą aktualnym zagadnieniom prawnym, najważniejszym z punktu widzenia funkcjonowania transportu kolejowego. Konferencja odbędzie się 25 marca br. w siedzibie UTK i równolegle w formule online.

Cykl wydarzeń „Prawo kolejowe” adresowany jest do specjalistów zajmujących się prawem cywilnym i administracyjnym
Cykl wydarzeń „Prawo kolejowe” adresowany jest do specjalistów zajmujących się prawem cywilnym i administracyjnym

Podobnie jak w poprzednich edycjach, przewodnim tematem wydarzenia będzie stan wdrażania w Polsce regulacji prawnych Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa i regulacji rynku kolejowego. Organizatorzy chcą przy tej okazji przyjrzeć się doczasowym postępom w tym zakresie i poszukać odpowiedzi na pytanie, czy budowa ram regulacyjnych sektora transportu kolejowego na poziomie UE faktycznie zmierza ku końcowi.

Choć przepisy zawarte w dyrektywach oraz rozporządzeniach były zapowiadane jako ostatecznie kształtujące rynek kolejowy w krajach UE, zasadna wydaje się dyskusja nad doświadczeniami wynikającymi z obowiązujących od kilku lat przepisów, a także ich implementacji w Polsce. Swoje opinie w tym zakresie prezentować będą zarówno przedstawiciele UTK, jak i wyspecjalizowanych w tej tematyce kancelarie prawne. W trakcie konferencji będzie można dowiedzieć się m.in. co wynika z analizy pytań prejudycjalnych i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach z zakresu kolejnictwa, o prawnych gwarancjach jakości usług przewozowych w pasażerskim transporcie kolejowym czy konsekwencjach ograniczania dostępu do rynku.

Cykl wydarzeń „Prawo kolejowe” adresowany jest do specjalistów zajmujących się prawem cywilnym i administracyjnym, w szczególności kwestiami bezpieczeństwa transportu kolejowego, regulacji rynku oraz inwestycjami infrastrukturalnymi. Jest również okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń o najnowszych rozstrzygnięciach sądowych, istotnych z punktu widzenia branży.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszenia udziału dostępne są na stronie https://kolej365.pl/prawo-kolejowe-2024/

Dodaj komentarz