Wydarzenia

O systemie zasilania dla kolei w Polsce. Fundacja ProKolej zaprasza na webinarium

Fundacja „ProKolej” zaprasza do udziału w webinarium „3 czy 25 kV – jaki system zasilania dla kolei w Polsce?”. Wydarzenie odbędzie się 30 listopada o godz. 11.00.

– Przy okazji kreślenia nowych, ambitnych planów inwestycyjnych dla polskiej kolei zintensyfikowała się dyskusja o zmianie napięcia kolejowej sieci trakcyjnej – informują organizatorzy webinarium. – Wracają argumenty zarówno za pozostawieniem obecnego systemu 3 kV DC, jak również pełną przebudową zasilania na prąd zmienny 25kV. Aby nieco uporządkować toczącą się debatę, z inicjatywy Fundacji ProKolej przygotowany został raport Instytutu Kolejnictwa opisujący techniczne konsekwencje wyboru poszczególnych systemów zasilania.

 

Wydarzenie towarzyszące publikacji wyników prac będzie okazją poznania perspektywy autorów i równolegle komentarza przedstawicieli podmiotów które byłby zaangażowane w realizację i eksploatację kolei w każdym z przyjętych scenariuszy.

Rozwój systemów zasilania w poszczególnych krajach europejskich przebiegał w większości autonomicznie. O wyborze danego systemu decydowały względy techniczne, poziom wiedzy, uwarunkowania gospodarcze i polityczno-militarne. Zastanawiając się, które z dostępnych rozwiązań są najlepsze dla kolei w Polsce trzeba będzie mieć na uwadze zarówno kwestie ogólne, jak i bardzo szczegółowe. Przy podejmowaniu decyzji istotna będzie  nie tylko sama konstrukcja sieci trakcyjnej, ale również lokalizacja podstacji, dostęp do zasilania zewnętrznego czy charakterystyki taboru. Inicjatywa zebrania danych z tego obszaru w jednym raporcie i prezentacji ich w formule otwartej konferencji, ma na celu przybliżenie tej, dość skomplikowanej kwestii szerzej publiczności i zarazem wsparcia merytorycznego ewentualnych decyzji inwestycyjnych.

Prelegentami webinarium będą:

Agenda wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajduje się  na stronie
internetowej https://kolej365.pl/3-czy-25-kv-jaki-system-zasilania-dla-kolei-w-polsce/

Dodaj komentarz