Raport z Polski Wydarzenia

Przywrócona możliwość badań lekarskich dla maszynistów

Od 1 lutego 2021 r. przywrócono możliwość wykonywania badań lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się o zachowanie ważności licencji lub świadectwa maszynisty – informuje Urząd Transportu Kolejowego. Przywrócona została także możliwość badań dla innych pracowników kolei zatrudnionych na wybranych stanowiskach.

Fot. Wikimedia Commons

Od lutego 2021 r. można przeprowadzać badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o zachowanie ważności licencji lub świadectwa maszynisty, pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego oraz funkcjonariuszy straży ochrony kolei. Od grudnia 2020 r. przywrócone są zawieszone wcześniej badania lekarskie i psychologiczne dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji i świadectwa maszynisty.

BADANIA LEKARSKIE ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ

W przypadku gdy ważność badań lekarskich i psychologicznych, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii to ważność tych badań została przedłużona. Okres przedłużenia wynosi 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Oznacza, to że pomimo przywrócenia możliwości realizacji badań lekarskich orzeczenia lekarskie zachowują swoją ważność a pracownicy mogą nadal wykonywać swoje obowiązki.

Dodaj komentarz