Aktualności

Rok 2016 w UTK. Kierunek: bezpieczna kolej

Pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego zrealizowali w ubiegłym roku ponad 30 tysięcy spraw od wydawania licencji maszynisty na reakcjach na skargi pasażerów kończąc.

Rok 2016 był istotny jeśli chodzi o działania Prezesa UTK w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa na kolei. W tym obszarze najważniejsza była Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, którą wespół z UTK wciela w życie 127 podmiotów, w tym m. in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, podmioty rynku kolejowego, jak również związki zawodowe, jednostki naukowe i media. Prezes UTK zorganizował także dziewięć spotkań Zespołu ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce.

Spotkania dotyczyły tematyki niezadowalającego stanu technicznego wagonów towarowych czy zapobiegania zdarzeniom związanym z najechaniem pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub osoby na przejazdach. W UTK wprowadzono także politykę tak zwanych „otwartych drzwi”. Jej istotą jest to, aby klienci zewnętrzni mogli na bieżąco kontaktować się z pracownikami prowadzącymi poszczególne postępowania administracyjne. W rezultacie pracownicy Urzędu odbyli łącznie ponad 80 spotkań w ramach dni otwartych „Piątki z UTKbezpieczeństwo na piątkę”, podczas których odpowiadali na pytania zainteresowanych działalnością Urzędu.

Nie można także pominąć faktu zagranicznej aktywności Urzędu. W 2016 roku przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego przewodniczyli Independent Regulators’ Group – Rail (IRG-Rail) – Grupie Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego. IRG-Rail zrzesza regulatorów rynków kolejowych z 29 państw europejskich. Ponadto Prezes UTK podpisał porozumienia ze swoimi odpowiednikami na Litwie i Węgrzech w sprawie prowadzenia wspólnego nadzoru nad podmiotami rynku kolejowego.

UTK w 2016 r. brał także aktywny udział w pracach Agencji Kolejowej Unii Europejskiej związanych z wdrożeniem IV pakietu kolejowego m.in. w zakresie jednolitego certyfikowania przewoźników i zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów.

 

 

 

Dodaj komentarz