Aktualności

Pociągi towarowe dojadą bezpośrednio do portu w Policach

Fot. PKP PLK

Do portu w Policach pociąg dojedzie bezpośrednio – PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z Multiconsult Polska na prace projektowe związane z budową nowych torów nad brzeg Odry.

Stworzenie dokumentacji projektowej to kolejny etap przygotowań do inwestycji zwiększającej konkurencyjność transportu morskiego i kolejowego. Umowa na projekt dla linii kolejowej nr 406 to koszt ok. 4,2 mln zł.

W grudniu między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Zarządem Morskiego Portu Police Sp. z o.o. (należącym do Grupy Azoty) podpisano porozumienie, które pozwoliło na podpisanie umowy na dokumentację odgałęzienia, prowadzącego ze stacji kolejowej Police do portu Police. Po stworzeniu projektu możliwe będą dalsze prace. Co zostanie stworzone?

W porcie morskim powstanie nowy tor, stanie sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowanie ruchem kolejowym. W ramach projektu nad ul. Jasienicką powstanie nowy wiadukt. Obiekt pozwoli na bezpieczne i sprawne przejazdy, bez kolidowania z ruchem samochodowym na drodze wojewódzkiej nr 114 z Nowego Warpna do Tanowa.

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. realizuje obecnie prace przedprojektowe w ramach Koncepcji programowo – lokalizacyjnej budowy stacji kolejowej „Police Port” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police wraz z opracowaniem wytycznych do SIWZ na przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie, za który odpowiada ZMPP Sp. z o.o.