Aktualności Inwestycje

Komisja Europejska udzieli wsparcia programowi kolejowemu CPK


Fundusze Unii Europejskiej zostaną przeznaczone na współpracę z Kolejami Francuskimi SNCF w kwestii przygotowań do planowania, projektowania i budowy Kolei Dużych Prędkości.

Wsparcie zostanie udzielone w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych. Jego wartość wynosi od 2,1 do 3 mln zł, a stosowna umowa ma zostać zawarta na półtora roku. Wynagrodzenie za usługi konsultacyjne dotyczące standardów technicznych dla budowy KDP, SNCF mają otrzymać bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Projekt CPK i Ministerstwa Infrastruktury dotyczy wymiany know-how i wspierania zdolności instytucjonalnej do budowy KDP w Polsce. Nasza współpraca będzie obejmowała konsultacje, w ramach których SNCF przedstawi m.in. rozwiązania i regulacje dotyczące KDP, uwzględniające specyfikę rynku polskiego – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała

 

Bezpośrednim beneficjentem tej współpracy zostanie spółka CPK, ale pośrednio skorzystają też PKP Intercity, PKP Polskie Linie Kolejowe, Instytut Kolejnictwa, Urząd Transportu Kolejowego i Ministerstwo Infrastruktury.

współpraca z partnerem zagranicznym jest wskazana, ponieważ dotychczas w Polsce nie budowano KDP. Francja to ojczyzna TGV, czyli najszybszych kolei w Europie. Dla spółki CPK ma to znaczenie pierwszorzędne – Piotr Malepszak, członek zarządu CPK ds. kolejowych inwestycji – Zależy nam na tym, żeby doprowadzić do uruchomienia systemu KDP we współpracy z najlepszymi w Europie – dodaje.

 

Unijne dofinansowanie pozwoli na wymianę doświadczeń między krajami i wsparcie Polski w zakresie standardów technicznych i organizacyjnych stosowanych przy projektowaniu i budowie KDP. Umożliwi to np. przygotowanie przyszłych przetargów kolejowych uwzględniających tę technologię.