Pasażer

Rzecznik Praw Pasażera Kolei zaprasza na bloga

Rzecznik Praw Pasażera Kolei na swoim blogu odpowiada na najistotniejsze dla pasażerów pytania. Czego można się dowiedzieć? Między innymi tego, co zrobić kiedy podróż pociągiem nie przebiega według oczekiwań i gdzie składać reklamacje.

Instytucja Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie UTK funkcjonuje od ponad trzech lat. Wspiera pasażerów w pozasądowym rozwiązywaniu sporów między nimi a przewoźnikami kolejowymi, zarządcami infrastruktury kolejowej i właścicielami dworców.

Przy jakich sporach może pomóc i jakie RPPK ma kompetencje? Tego pasażerowie dowiedzą się z prowadzonego bloga. Tam znajdą odpowiedzi m.in. na to jak postępować, gdy po stronie pasażera dojdzie do błędu, który może wiązać się ze znacznymi kosztami, np. w związku z otrzymaniem wezwania do zapłaty lub nabyciem biletu na niewłaściwy termin. Wskazywane są tam również właściwe sposoby postępowania, gdy problemom podczas podróży nie uda się zapobiec.