Aktualności Personalia

Składy rad nadzorczych Torpolu i ZUE

6 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenia spółek ZUE oraz Torpol podjęły decyzje w sprawie składu rad nadzorczych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE z dotychczasowego składu rady nadzorczej odwołało Magdalenę Lis. Jednocześnie na członka rady pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego powołana została Barbara Nowak. Barbara Nowak jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu sprzedaży. Od 2013 r. pełni funkcję dyrektora zarządzającego w ZUE, w latach 2002 – 2017 sprawowała funkcję prokurenta ZUE. Decyzję w sprawie rady nadzorczej na kolejną kadencję podjęło także Walne Zgromadzenie Torpolu. Na nowa kadencję powołano siedmiu członków, tj.: Jadwigę Dyktus, Monikę Domańską, Adama Pawlika, Jacka Srokowskiego, Tomasza Hapunowicza, Jerzego Suchnickiego oraz Tadeusza Kozaczyńskiego. Skład rady pozostał ten sam, co w poprzedniej kadencji.

Materiał ukazał się w Raporcie Kolejowym 4/2017