Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

Wybrano wykonawcę terminalu przeładunkowego w Zduńskiej Woli-Karsznicach

Zakończył się przetarg związany z koniecznością wyłonienia wykonawcy największego w kraju terminalu intermodalnego. Obiekt w Zduńskiej Woli-Karsznicach zbuduje spółka ZUE S.A., która złożyła ofertę o wartości 124,5 miliona brutto. Termin zakończenia robot budowlanych inwestor ustalił na październik przyszłego roku.

Terminal przeładunkowy (fot. ilustracyjne)
Terminal przeładunkowy (fot. ilustracyjne)

Duża inwestycja

Inwestycja związana z postawieniem terminalu przeładunkowego już na papierze przyjmuje spore rozmiary. Docelowo pod budowę obiektu przeznaczono niemal 23 hektary gruntów. Na tak znacznym obszarze znajdzie się dzięki temu miejsce na:

  • dwie suwnice kolejowe współpracujące z dziewięcioma torami bocznicowymi,
  • place: rozładunkowy i składowy,
  • kompletną infrastrukturę drogowo-przejazdową,
  • strefę parkingową.

Wykonawca zajmie się także budową instalacji wodociągowej wraz z hydrantami, sieci elektroenergetycznej oraz kanalizacyjnej. W planach znajduje się ponadto postawienie hali serwisowej, na terenie której wyodrębniona zostanie strefa socjalna dla pracowników obsługujących terminal intermodalny.

Zgodnie z założeniami na terenie terminalu obszar składowy powinien pomieścić nawet 4500 standardowych kontenerów dwudziestostopowych (TEU). Dzięki tak rozległej konstrukcji w Zduńskiej Woli-Karsznicach roczna przepustowość ma wynosić nawet 220 tysięcy kontenerów.

Inwestorem jest PKP Cargo Terminale – spółka finansuje budowę przy współudziale środków unijnych, które osiągną pułap 46 milionów złotych. Spółka planuje wprowadzenie rozbudowanego pakietu usług intermodalnych. Centralny Terminal Multimodalny, jak jest już nazywana cała inwestycja, będzie w podstawowej roli pełnił funkcje związane z przeładunkiem towarów z pociągów na pojazdy i odwrotnie. PKP Cargo sygnalizuje jednak, że w ramach działania tego obiektu będzie też prowadzona ogólna obsługa logistyczna, czyniąc obiekt nowoczesnym punktem transportowo-przeładunkowym.

Dlaczego Zduńska Wola-Karsznice?

Terminal multimodalny w Zduńskiej Woli-Karsznicach inwestor zbuduje w świetnym punkcie na mapie transportowej Polski. W jego pobliżu przebiegają bowiem bardzo istotne w transporcie towarowym trasy – 131 oraz 14. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt bliskiego sąsiedztwa z trasą szybkiego ruchu S8.

Port przeładunkowy znajdzie się na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, wpisując się na stałe w transeuropejską sieć kolejowo-transportową TEN-T.

Do podpisania umowy między inwestorem i wykonawcą powinno dojść w ciągu najbliższych kilku tygodni. PKP Cargo Terminale musi jeszcze poczekać na ewentualne odwołanie, które może złożyć druga z firm startujących w przetargu.

Dodaj komentarz