Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

Wybrano wykonawcę terminalu przeładunkowego w Zduńskiej Woli-Karsznicach

Zakończył się przetarg związany z koniecznością wyłonienia wykonawcy największego w kraju terminalu intermodalnego. Obiekt w Zduńskiej Woli-Karsznicach zbuduje spółka ZUE S.A., która złożyła ofertę o wartości 124,5 miliona brutto. Termin zakończenia robot budowlanych inwestor ustalił na październik przyszłego roku.

Terminal przeładunkowy (fot. ilustracyjne)
Terminal przeładunkowy (fot. ilustracyjne)

Duża inwestycja

Inwestycja związana z postawieniem terminalu przeładunkowego już na papierze przyjmuje spore rozmiary. Docelowo pod budowę obiektu przeznaczono niemal 23 hektary gruntów. Na tak znacznym obszarze znajdzie się dzięki temu miejsce na:

  • dwie suwnice kolejowe współpracujące z dziewięcioma torami bocznicowymi,
  • place: rozładunkowy i składowy,
  • kompletną infrastrukturę drogowo-przejazdową,
  • strefę parkingową.

Wykonawca zajmie się także budową instalacji wodociągowej wraz z hydrantami, sieci elektroenergetycznej oraz kanalizacyjnej. W planach znajduje się ponadto postawienie hali serwisowej, na terenie której wyodrębniona zostanie strefa socjalna dla pracowników obsługujących Terminal intermodalny.