Aktualności

Stosowanie obniżonej 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

Violetta Wełnicka – Doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego
Mariusz Gotowicz w Bydgoszczy