Raport z Polski Wydarzenia

Sukces pierwszych egzaminów na świadectwo maszynisty w CEMM

Sukcesem zakończyły się pierwsze trzy egzaminy na świadectwo maszynisty, przeprowadzone w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów – informuje Urząd Transportu Kolejowego. Do tej pory Prezes UTK przeprowadził w CEMM państwowe egzaminy na licencję maszynisty dla ponad 800 kandydatów.

Dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM).
Dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM).

O szczegółach egzaminu informuje Urząd Transportu Kolejowego na swojej oficjalnej stronie internetowej.

– Egzamin składał się z 2 części – teoretycznej i praktycznej – tłumaczy Prezes UTK dr inż. Ignacy Góra. – Część teoretyczna to test złożony ze 100 pytań z 3 obszarów: infrastruktury kolejowej, pojazdu kolejowego i znajomości sygnalizacji kolejowej. Pozytywny wynik testu uprawnia do drugiego etapu egzaminu teoretycznego, który odbywa się na symulatorze pojazdu kolejowego. Egzamin kończy część praktyczna, która polega na prowadzeniu pojazdu kolejowego po infrastrukturze kolejowej.

 

Zmiany w sposobie egzaminowania przyszłych maszynistów były podyktowane dążeniem do wyrównania poziomu wiedzy kandydatów, a tym samym zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na kolei. Nowelizacja przepisów przekazująca Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego kompetencję prowadzenia egzaminów na licencję i pierwsze świadectwo maszynisty weszła w życie 1 stycznia 2023 r. Osoby, które rozpoczęły swoje kursy jeszcze w 2022 r., mogły zdobyć uprawnienia w ośrodkach szkolenia. Od 1 stycznia 2024 r. wszystkie egzaminy są już prowadzone przez Prezesa UTK w CEMM.

Licencja na nowych zasadach

W 2023 r. do egzaminu na licencję maszynisty w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów przystąpiło ponad 800 osób. Wśród chętnych do zdobycia licencji były 42 kobiety. Średnia wieku wszystkich kandydatów to ok. 30 lat. Zdawalność egzaminu na licencje maszynisty sięga 74%. Większość osób zdało za pierwszym razem, jednak w jednym przypadku kandydat na przyszłego maszynistę otrzymał wynik negatywy aż 5-krotnie. Pięciu innych musiało zmierzyć się z porażką 4 razy.

UTK porównał wyniki zdawalności w CEMM z poziomem zdawalności egzaminów na licencję w ośrodkach szkolenia w latach 2019-2022. W przypadku 9 ośrodków, które szkolą przyszłych maszynistów, zdawalność tego egzaminu była niższa niż wcześniej. Lepsze wyniki w porównaniu z latami 2019-2022 miało 5 ośrodków szkoleniowych.

Źródło: UTK

Dodaj komentarz