Aktualności Publikacje Firm

System SYNDIS od Mikroniki już w PKP Energetyka

Mikronika realizuje dla PKP Energetyka duży projekt budowy i wdrożenia systemu SCADA/ADMS. Projekt został podzielony na trzy części. 

Jedna SCADA zamiast dwudziestu dwóch 

Pierwsza część projektu obejmuje uruchomienie jednego centralnego systemu SCADA, który zastąpi 22 mniejsze systemy, zarządzające ruchem na niezależnych obszarach geograficznych. W maju 2020r. system Syndis przejął produkcyjnie rolę pierwszego z zastępowanych systemów, a w następnych miesiącach kolejne 5 systemów zostało zmigrowanych do systemu Syndis. Do końca 2020 roku planujemy uruchomienie produkcyjne dla czterech kolejnych ośrodków. Pozostałe mają zostać przeniesione do systemu Syndis do końca 2021 roku. 


Pewną nowością i ciekawostką jest moduł Symulator treningowy, pozwalający na symulację pracy rzeczywistej sieci elektroenergetycznej, na podstawie zadawanych warunków i podejmowanych decyzji dyspozytora. Poza funkcjami czysto szkoleniowymi, może on również pełnić rolę wspierającą w analizie zdarzeń, dokonywanej podczas obsługi rzeczywistych awarii. 

OMS 


Druga część projektu koncentruje się na wsparciu procesu obsługi zdarzeń powodujących przerwy w zasilaniu. System Syndis ma dedykowany temu moduł OMS (ang. Outage Management System). Procesy implementowane w OMS wspierają służby ruchowe i eksploatacyjne w zarządzaniu pracami na infrastrukturze energetycznej. Moduł OMS, oprócz integracji z systemem SCADA, wykorzystuje również informacje z systemów GIS i zarządzania majątkiem oraz innych mniejszych systemów wykorzystywanych w PKP Energetyka. Moduł OMS jest budowany z wykorzystaniem zwinnej metodyki Scrum. W tej chwili część procesów jest już gotowa, prace nad pozostałymi potrwają do 2022 roku. 

EMS i FDIR 


Prace nad trzecią częścią systemu rozpoczną się już w przyszłym roku i obejmą zakresem budowę dwóch modułów: EMS (ang. Energy Management Systems) oraz FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration). EMS to moduł optymalizujący rozpływ energii w sieci natomiast FDIR pozwoli na szybką identyfikację miejsca awarii oraz odizolowanie uszkodzonego fragmentu i rekonfigurację układu zasilania w sposób automatyczny. Produkcyjne uruchomienie tych modułów planowane jest w 2022 roku. 

Dodaj komentarz