Analizy global

Szkocja: Scotrail z wielkimi stratami z powodu pandemii

Holenderska firma Abellio, która jest operatorem franczyzy kolejowej w Szkocji, odnotowała stratę w wysokości 64,5 mln GBP w okresie dwunastu miesięcy do 31 marca 2020 r.

W poprzednim 15-miesięcznym okresie rozliczeniowym jej straty wyniosły natomiast nieco ponad 11 mln GBP. Operator zaznaczył, że za starta stoją pandemiczne obostrzenia, które znacząco wpłynęły na wyniki finansowe. Zaznaczyć należy, że od marca ubiegłego roku ScotRail otrzymuje fundusze na pomoc w radzeniu sobie ze skutkami koronawirusa, w ramach umowy ze szkockim rządem. Tym niemniej jednak obroty w tym roku spadły o 72 miliony funtów do 917 milionów funtów, a dochody z biletów z 445,3 miliona funtów w 2019 roku do 360,4 miliona funtów. Natomiast dotacja franczyzowa ScotRail od Transport Scotland wzrosła w tym samym okresie z 482,8 mln GBP do 526,3 mln GBP.

Jednak pomimo powszechnie odczuwanych skutków Covid19, firma nie może przypisać swoich strat wyłącznie pandemii. Przyczyna jest też to, że w grudniu 2019 r. Abellio został pozbawiony kontraktu na świadczenie usług ScotRail przez rząd szkocki w wyniku krytyki poziomu wydajności.

Ich sprawozdanie finansowe wyjaśniało:

– W odpowiedzi na pandemię zawarto porozumienie w sprawie środków nadzwyczajnych ze szkockim rządem i chociaż to w stopniu uzasadnionym izoluje firmę od poważnych skutków finansowych pandemii, spodziewane przepływy pieniężne w pozostałej części znacząco spadły.

Dodaj komentarz