Publikacje Firm Wywiady

Działamy na wielu obszarach – rozmowa z Agnieszką Klasą, Prezes Zarządu ELZAT Sp. z o.o.,

Agnieszka Klasa, Prezes Zarządu ELZAT Sp. z o.o., w rozmowie poruszyła kwestie interdyscyplinarności kolei, procesów zachodzących w tarnowskiej firmie, doradztwa technicznego oraz działalności społecznej.

Działalność spółki ELZAT ma zdecydowanie interdyscyplinarny charakter. Tym samym nie koncentrujecie się na jednym obszarze działalności. Proszę zatem o krótką charakterystykę firmy?

Działamy w obszarze remontów maszyn elektrycznych, obsługi eksploatacyjnej sieci i rozdzielni elektrycznych oraz prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń elektrycznych oraz remontów sieci elektrycznych oraz projektowania i wykonywania pod klucz instalacji elektrycznych w budynkach przemysłowych. Zapraszamy na Naszą stronę internetową www.elzat.pl celem zapoznania się z pełną ofertą, referencjami, obecnie realizowanymi projektami i działalnością społeczną.

Jak funkcjonowanie na styku wielu sektorów wpływa na Spółkę. Czy funkcjonują jako oddzielne działy? I gdzie w tym układzie znajduje się działalność dla kolei?

Nasza firma funkcjonuje na styku wielu sektorów, które łączy energia elektryczna i tak samo jest w przypadku kolei. Uprawnienia Naszych inżynierów są również uprawnieniami dla urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych m.in. dla kolei, co wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Jak wspomnieliśmy ELZAT charakteryzuje się wszechstronnością – łączy wiele sektorów. Stąd też pytanie o Wasze rozwiązania dla kolejnictwa? Które rekomendujecie szczególnie i dlaczego?

Nasi inżynierowie posiadają uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, które uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania. Toteż jesteśmy otwarci na świadczenie Naszych usług również dla kolejnictwa.

ELZAT remontuje silniki elektryczne, a ja chciałbym się dowiedzieć jak taki proces przebiega z punktu widzenia firmy podejmującej się takiego zadania? Czym się wyróżniacie na rynku?

Na początku na zapytanie klienta tworzymy ofertę cenową wyceniając listę materiałową, liczbę roboczogodzin dla niezbędnych czynności związanych z rozebraniem silnika, wykonaniem remontu uszkodzonych części lub ich wymianą, złożeniem silnika, wykonaniem prób jakościowych, odbiorem przez klienta. Po negocjacjach cenowych i złożeniu zamówienia przez klienta odbieramy silnik i dokonujemy remontu, a następnie przekazujemy protokołem maszynę do właściciela i wystawiamy fakturę. Na rynku wyróżniamy się tym, że zespół Nasz to fachowcy, którzy w maszynach znają każdą część i potrafią na papierze milimetrowym rozrysować cały układ. Ich doświadczenie i długoletnia praktyka pozwala na odtworzenie starego silnika na nowo lub modernizować go tak, aby wykorzystać do remontu części dostępne na rynku.

Staracie się wychodzić naprzeciw trendom i potrzebom klienta. Czego zatem może się klient spodziewać ze strony Spółki i pracowników?

Obecnie przejmuje stery sztuczna inteligencja i zastępowanie pracowników maszynami. Jednakże jak wiemy umysł ludzki nie zna granic, a największe odkrycia powstały poprzez błędy człowieka. Nasi eksperci znają każdy element maszyn elektrycznych i instalacji, które naprawiają, serwisują i modernizują. Jeśli nie wiedzą to są w stanie zidentyfikować po przeanalizowaniu wzajemnych powiązań w maszynie czy też układzie. Nasi pracownicy wiedzą jak połączyć stare rozwiązania z nowoczesnością. Kiedyś usłyszałam w jednym z miast, poza granicami Polski, taki komentarz: dali nam joystick, a my wiemy jak się obsługuje i naprawia traktory – chyba więcej wyjaśnień nie trzeba.

Co ważne macie w ofercie również doradztwo techniczne – w jakich aspektach wspieracie klientów?

Każdy obszar naszej działalności wiąże się z doradztwem. Jak już wcześniej wspomniałam, dla remontów maszyn elektrycznych wiele razy trzeba doradzić jak kilkudziesięcioletnią maszynę zmodernizować tak, aby zastosować części obecnie dostępne na rynku. W zakresie utrzymania ruchu wiele firm w Polsce boryka się z organizacją prac na zmianach o określonej liczbie brygad z uwzględnieniem procesu optymalizacji kosztów – My w tym zakresie służymy naszym doradztwem. To główne przykłady, innymi obszarami to: modernizacja sieci elektroenergetycznych, doradztwo w organizacji zadań tzw. pod klucz, modernizacji i remontów sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, modernizacji istniejących sieci z wykorzystaniem nowych rozwiązań proekologicznych.

Zainteresowała mnie również strona społeczna firmy. Widać, że idziecie z duchem czasu i CSR jest dla Was istotnym fundamentem prowadzenia działalności?

Część Naszej działalności to była, jest i będzie działalność ukierunkowana na angażowanie się w obszar wspierający interesy społeczne. Dla przykładu:

Dodaj komentarz