Inwestycje Wydarzenia

Nowe pojazdy do szybkich prac na liniach kolejowych

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Towarowe zakupiło trzy nowoczesne pojazdy do pracy przy sieci trakcyjnej. Nowy sprzęt wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podróży i sprawniejszy przewóz towarów. Wzbogacenie parku maszynowego jest możliwe dzięki dokapitalizowaniu spółek zależnych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Maszyny pozwolą na zwiększenie efektywności prowadzonych robót. (fot. Marcin Zubalski / PKP PLK)
Maszyny pozwolą na zwiększenie efektywności prowadzonych robót. (fot. Marcin Zubalski / PKP PLK)

Dzięki dokapitalizowaniu od PKP PLK spółki zależne mogą nabywać m.in. najnowocześniejsze maszyny do robót torowych oraz urządzenia do prac przy sieci trakcyjnej. Ze środków z dokapitalizowania oraz ze środków własnych Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. podpisało umowę na dostawę trzech pojazdów dwudrogowych oraz dwóch przyczep dwudrogowych (do jazdy po torze i drodze) za kwotę prawie 25 mln zł. Producent dostarczy maszyny w I połowie 2024 r.

Zakupione przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. pojazdy będą najbardziej zaawansowanymi pojazdami dwudrogowymi w Polsce. Właściciel wykorzysta pojazdy do prac związanych z budową i modernizacją sieci trakcyjnej. Producent wyposaży dwa z nich w urządzenia: platformę roboczą, żuraw, korektor położenia sieci trakcyjnej oraz pantograf pomiarowy. Dodatkowo, możliwe będzie wykorzystanie pojazdów do montażu fundamentów palowych do sieci trakcyjnej. Producent wyposaży trzecią maszynę dwudrogową w system do demontażu i montażu sieci trakcyjnej.

– Dokapitalizowanie spółek zależnych od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pozwala na zwiększenie ich potencjału w zakresie utrzymania i modernizacji drogi kolejowej. Przede wszystkim możliwy będzie dynamiczny rozwój w branży energetyki kolejowej. Spółki zyskają większą samodzielność w procesie inwestycyjnym. Będzie mogła także sukcesywne przejmować usługi utrzymaniowe. Te realizują obecnie podmioty zewnętrzne – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.