Wydarzenia

Targowisko przy dworcu Wrocław Świebodzki rozszerza działalność

W ubiegłym tygodniu, po przerwie związanej z pandemią koronawirusa, otwarto targowisko przy dworcu Wrocław Świebodzki.  W nadchodzącą niedzielę rozszerzy ono swoją działalność o handel w niemal każdej branży, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Po okresie zamknięcia targowiska oraz jego otwarciu w ubiegłą niedzielę, podjęto decyzję o przywróceniu możliwości handlu dla kolejnych branż, poza sprzedażą przedmiotów używanych.

– Podjęliśmy kolejny krok w kierunku stopniowego „odmrażania” niedzielnego targowiska przy dworcu Wrocław Świebodzki. Jest to podyktowane wyjściem naprzeciw oczekiwaniom handlowców, którzy zwracali się do nas z prośbą o umożliwienie im sprzedaży swoich produktów i usług. Zgodziliśmy się na to, pod warunkiem utrzymania właściwego reżimu sanitarnego oraz obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa – mówi Tadeusz Szulc, dyrektor PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu.

 

O ponownym otwarciu targowiska pisaliśmy poniżej:

Niedzielne targowisko przy dworcu Wrocław Świebodzki wznowiło działalność

Zwiększenie liczby branż, które mogą prowadzić handel na targowisku, nie narusza nowych zasad funkcjonowania, zgodnych z sanitarnymi obostrzeniami. Klienci muszą posiadać maseczki i rękawiczki, a osoby wchodzące na teren będą liczone przez obsługę targowiska.

Wszystkie osoby prowadzące handel są zobligowane do posiadania zabezpieczeń osobistych, czyli maseczek lub przyłbic, rękawiczek oraz płynów dezynfekujących. Te dwie ostatnie rzeczy sprzedawcy muszą zapewnić również klientom. Co ważne, każdy handlujący musi również na bieżąco dezynfekować swoje stanowisko pracy. Zmieniono również sposób prowadzenia handlu w zakresie umiejscowienia towaru oraz wprowadzono wymóg zachowania min. 2 metrowych odstępów pomiędzy osobami w kolejce, a liczba klientów oczekujących na zakup nie może przekraczać 4 osób.

W związku ze spodziewanym wzrostem ilości stoisk, na skutek dopuszczenia do sprzedaży szerszej gamy produktów i usług, zwiększono liczbę wejść na plac z dwóch do pięciu. Jest to podyktowane kwestiami związanymi z bezpieczeństwem pożarowym i zachowaniem drożności dróg ewakuacyjnych.

Targowisko przy dawnym dworcu Wrocław Świebodzki będzie otwarte dla klientów w niedzielę w godzinach od 8 do 14.

Reklama