Konferencja Przewozy towarowe Wydarzenia

Transport bez granic – jak zmienia się globalna logistyka?

We wrześniu, po decyzji Zarządu Morskich Portów Szczecin – Świnoujście, a w ślad za nią Rady Miasta Szczecin, przemianowano jedno z nabrzeży portowych z Rosyjskiego na Ukraińskie. Wydarzenie to, poza wyrazem solidarności z krajem, który padł ofiarą rosyjskiej agresji, wpisało się również w generalną zmianę międzynarodowych powiązań portów Zachodniej Polski i szans jakie otwiera zmodernizowana infrastruktura kolejowa dla tej części kraju.

Spadek dynamiki przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku i rosnące nowe potrzeby przewozowe o charakterze gospodarczym i militarnym reorganizują przepływy towarów i oczekiwania nadawców oraz odbiorców. Wyraźnie zyskują na tym korytarze transportowe w układzie północ – południe oraz polskie porty. Stąd też organizatorzy III edycji konferencji „Transport bez granic” zapraszają do Szczecina.

Tegoroczne wydarzenie, poświęcone przemianom w transporcie, globalnej logistyce i sektorze intermodalnym zaplanowano na 17-19 maja. Konferencja, na której tradycyjne gośćmi są decydenci, zarządcy infrastruktury transportowej, operatorzy terminali, przewoźnicy i armatorzy to okazja do dyskusji o potencjale i ograniczeniach poszczególnych gałęzi transportu, prezentacji statystyk i prognoz przewozowych na nadchodzące miesiące oraz debat o scenariuszach rozwoju rynku.

Uzupełniając wizytę studyjną w szczecińskich terminalach portowych organizatorzy zaplanowali w programie konferencji również specjalną sesję o potencjale logistycznym województwa, rozbudowie infrastruktury, niwelowaniu barier dla przewozów międzynarodowych oraz o dobrych praktykach w zakresie współpracy portów i kolei.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie: https://kolej365.pl/transport-bez-granic/.

Dodaj komentarz