Wydarzenia

“Transport dla wszystkich” – CUPT zaprasza do dyskusji on-line

Centrum Unijnych Projektów Transportowych planuje zorganizować międzynarodowe warsztaty związane z podnoszeniem dostępności usług transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się. Warsztaty we wcześniejszym terminie nie odbyły się ze względu na stan epidemii.

Początkowo warsztaty odbyć się miały w dn. 23-24 czerwca. Przeniesione zostały jednak na jesień 2020 r.

Celem warsztatów jest wymiana wiedzy i doświadczeń w ramach projektów realizowanych ze środków UE w zakresie zapewnienia dostępności transportowej osobom o różnych potrzebach, zwłaszcza osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Podczas warsztatów uczestnicy omówią i porównają doświadczenia państw członkowskich UE w trzech głównych kwestiach:

  • Polityka publiczna – jakie akty prawne i regulacje obowiązują w różnych krajach; jakie instytucje są odpowiedzialne za organizację transportu dla osób z niepełnosprawnościami, politykę finansową itp.
  • Realizacja projektów – przykłady projektów finansowanych ze środków UE, które mogą pochwalić się dobrymi rozwiązaniami dostępnościowymi.
  • Rozwiązania techniczne – przegląd rozwiązań technicznych i operacyjnych, które mogą być przydatne dla osób z niepełnosprawnościami, wdrożenie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie specyfikacji technicznych interoperacyjności związanych z dostępnością unijnego systemu kolei dla osób z niepełnosprawnością i osobami o ograniczonej sprawności ruchowej itp.

Warsztat jest dedykowany przedstawicielom Instytucji Zarządzających, Instytucji Pośredniczących i Audytowych w procesie dystrybucji środków z UE zajmujących powyższą tematyką.

Za miesiąc – 9 lipca – CUPT zaprasza do dyskusji on-line, z której konkluzje staną się podstawą do stworzenia agendy warsztatów zaplanowanych na jesień 2020 r. Start dyskusji o godz. 10.00.

Dodaj komentarz