Raport z Polski Wydarzenia

CPK kupi 38 proc. akcji firmy TORPOL

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zawarła z Towarzystwem Finansowym Silesia przedwstępną umowę sprzedaży posiadanych przez TFS akcji spółki TORPOL. W wyniku planowanej transakcji, CPK może pozyskać strategicznego inwestora, który stanie się znaczącym zamawiającym na rynku budowy infrastruktury kolejowej.

Fot. CPK
Fot. CPK

Przedwstępna umowa obejmuje 8.728.600 akcji, które stanowią 38 proc. wszystkich akcji TORPOL.

– Nabycie przez CPK akcji od TFS, ze względu na taki sam poziom powiązania tych spółek ze Skarbem Państwa, nie wpłynie w praktyce ani na strukturę akcjonariatu ani na zakres kontroli nad spółką jej przyszłego głównego akcjonariusza – informuje Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A.

 

Jak podkreślił Grabowski, pozyskanie CPK jako inwestora branżowego przez Torpol, daje dodatkowe bodźce i szanse na szybszy i ukierunkowany rozwój, posiadanych już przez spółkę kompetencji. Szczególnie chodzi o nowoczesne technologie i rozwiązania w zakresie budowy linii kolejowych wysokich prędkości i związanych z tym systemów zasilania sieci trakcyjnej prądu przemiennego. Torpol liczy także na uzyskanie synergii biznesowych w innych obszarach działalności.

– Należy również podkreślić, że dotychczasowa współpraca z TFS (inwestorem finansowym) była i jest bardzo dobra, stabilizowała rozwój spółki, a w szczególnie trudnych okresach umożliwiała uzyskanie finansowania realizacji niektórych projektów. Obecnie Torpol jest jednym z liderów rynku modernizacji linii kolejowych i jest w pełni gotowy do realizacji dużych, skomplikowanych kontraktów wielobranżowych infrastrukturalnych, w tym planowanych przez CPK inwestycji kolejowych, które pozwalają na dywersyfikację podmiotową sprzedaży usług świadczonych przez spółkę.– powiedział prezes TORPOL S.A.

 

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. jest w 100% spółką Skarbu Państwa. Jest ona powołana do realizacji Programu wieloletniego CPK, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących. To m.in. modernizacja istniejących linii kolejowych oraz budowa nowych tras, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury technicznej.

Dodaj komentarz