Analizy Raport z Polski

Tysiące interwencji, pouczeń i mandatów. Praca SOK w 2023r. [RAPORT]

W roku 2023 funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei podjęli ponad 66,5 tysiąca interwencji. W związku ze służbą wystawili ponad 31 tys. mandatów karnych – to 12 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Jak obecnie funkcjonuje formacja, ilu strażników jest zatrudnionych oraz jak zatrudnienie zmieni się w najbliższych miesiącach? O to pytamy w Komendzie Głównej SOK w Warszawie.

Fot. Straż Ochrony Kolei (SOK)
Fot. Straż Ochrony Kolei (SOK)

W roku 2023 w Straży Ochrony Kolei pracowało (średnio) 2891 osób ze statusem funkcjonariusza. W porównaniu do 2022 r. liczba osób zatrudnionych w formacji wzrosła o 0,3 proc. – służbę sprawowało wówczas 2885 mundurowych.

– Planowany poziom zatrudnienia na rok 2024 jest identyczny, jak w roku minionym – formacja liczyć będzie średnio 2891 funkcjonariuszy – informuje st. insp. Monika Komaszewska z IO SWSP ds. komunikacji i wizerunku Biura Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.

 

Codzienną pracę funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei wspierają profesjonalnie wyszkolone psy. Formacja dysponuje obecnie (- luty 2024. – przyp. red.) 74 psami służbowymi, z których 14 czeka na kurs na przewodnika psów służbowych). Dwa psy przebywają w IOST Zbąszyn po wycofaniu ze służby.

19-latek stracił przytomność. Uratowali go funkcjonariusz SOK i policjant

Jak informuje st. insp. Monika Komaszewska, w roku 2024 Straż Ochrony Kolei planuje nabycie kolejnych 20 psów służbowych.

Interwencje SOK

W roku 2023 Strażnicy Ochrony Kolei podjęli 66 509 interwencji, legitymując 12 932 osoby. Pouczenia zastosowano przy 22 475 interwencjach, nałożono 31 102 mandatów karnych.

W porównaniu do roku 2022 wystawiono o ponad 12 proc. więcej mandatów (27 096 mandatów). Za jakie wykroczenia funkcjonariusze SOK nałożyli najwięcej kar?

– Najczęstszym powodem nałożenia mandatu karnego było palenie wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych – informuje przedstawicielka KG SOK.

 

Podstawowe zadania i uprawnienia Straży Ochrony Kolei

Do podstawowych zadań Straży Ochrony Kolei należą:

  • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych,
  • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

Wykonując swoje zadania funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei ma prawo do:

  • legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości,
  • ujęcia, w celu niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia czynności wykraczających poza uprawnienia straży ochrony kolei,
  • zatrzymywania i kontroli pojazdu drogowego poruszającego się na obszarze kolejowym i przyległym pasie gruntu w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przy użyciu tego pojazdu,
  • nakładania grzywien, w drodze mandatu karnego, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • przeprowadzania czynności wyjaśniających, występowania do sądu z wnioskiem o ukaranie, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • stosowania środków przymusu bezpośredniego: siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, miotacza gazowego, pałki służbowej, kajdanek i psa służbowego.

Straż Ochrony Kolei funkcjonuje w Komendzie Głównej w Warszawie, 16 Komendach Regionalnych, a także 78 Posterunkach SOK. Obsługuje ponad 18 000 km linii kolejowych, blisko 5000 pociągów osobowych i pośpiesznych w ciągu doby.

Dodaj komentarz