Raport z Polski Tabor

Piętrowe składy push-pull dla PKP Intercity – jak będą wyglądać?

Nowy program inwestycyjny opierający się na finansowaniu w kwocie aż 19 miliardów złotych pozwoli PKP Intercity zakupić nowoczesne, piętrowe składy typu push-pull. Do ich obsługi przeznaczone zostaną wielosystemowe lokomotywy. Tak duża inwestycja w tabor kolejowy i wprowadzenie nowości w transporcie pasażerskim nie może oczywiście odbywać się bez przygotowania.

Wizualizacja składów push-pull PKP Intercity
Wizualizacja składów push-pull PKP Intercity

Co już zrealizowano?

PKP Intercity wydało właśnie oficjalną specyfikację warunków zamówienia. To kolejny etap po ogłoszonym wcześniej dialogu technicznym, po którym wpłynęło siedem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Nie zabrakło w tym miejscu małego zamieszania, związanego z próbą wykluczenia konsorcjum Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz Newag S.A. Wnioskowały o to dwa podmioty – Alstom i Bombardier, jednak wiosną tego roku zażalenie zostało odrzucone przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Jaką specyfikację przekazało PKP Intercity?

Wiadomo już, że zwycięzca przetargu zostanie zobowiązany do dostarczenia 38 wagonów sterowniczych CAB. Pozostałą część zamówienia stanowi natomiast 228 wagonów środkowych. Wśród nich znajdą się wagony UNI (190 sztuk) i COMBO (38 sztuk). Do prowadzenia składów przeznaczonych zostanie 45 wielosystemowych lokomotyw. Muszą być fabrycznie przystosowane do pracy w trybie push-pull, a także zyskać homologację umożliwiającą poruszanie się po trasach krajowych oraz na liniach w Czechach.

W ramach specyfikacji PKP Intercity określiło, że pojedynczy skład piętrowy będzie złożony z siedmiu wagonów i pomieści przynajmniej 650 stałych miejsc siedzących. Jeden wagon sterowniczy będzie przeznaczony do obsługi pierwszej klasy oraz tak zwanej strefy ciszy, a pięć kolejnych (UNI) zawarowano na miejsca klasy drugiej. W tej części powinny zostać wydzielone miejsca do przewozu rowerów. Skład zamyka jeden wagon COMBO. Tutaj pasażerowie (w tym opiekunowie z dziećmi) będą mogli skorzystać z miejsc drugiej klasy. Ponadto swoją strefę znajdzie tu kolejowa obsługa konduktorska i punkt gastronomiczny z urządzeniami vendingowymi.

 

Parametry techniczne dotyczące wagonów

Wagony sterownicze będą wyposażone w system jazdy dwukierunkowej. Na pokładzie każdego z nich powinny znaleźć się miejsca dla dwóch pracowników zespołu trakcyjnego.

PKP Intercity, myśląc przyszłościowo, liczy na wagony o konstrukcji typu modułowego – wszystko po to, by można je było w sposób szybki i skuteczny modyfikować w razie takiej potrzeby. Ma to również ułatwić ewentualną wymianę wyeksploatowanych części. W składach nie zabraknie oczywiście takich udogodnień, jak klimatyzacja, ogólnodostępne gniazdka elektryczne wraz z ładowarkami indukcyjnymi oraz typu USB. Podróż umili wolny dostęp do sieci bezprzewodowej WiFi.

Duży nacisk położono na kwestie bezpieczeństwa – stąd wagony objęte będą stałym monitoringiem CCTV, a na pokładzie składów zostaną zamontowane ręczne defibrylatory. Z odpowiednio profilowanych miejsc będą mogli korzystać pasażerowie z niepełnosprawnościami, poruszający się także na wózkach czy korzystający z podobnego wyposażenia pomocniczego.

Dodaj komentarz