Raport z Polski Wydarzenia

UTK opublikował wykaz pojazdów kolejowych zarejestrowanych w Polsce

Urząd Transportu Kolejowego opublikował najnowszy wykaz pojazdów kolejowych posiadających aktualną rejestrację w Krajowym Rejestrze Pojazdów Kolejowych (NVR). W rejestrze znajdują się dane ponad 98 tys. pojazdów, które mogą być eksploatowane na polskiej sieci kolejowej.

Każdy pojazd kolejowy poruszający się po sieci kolejowej musi posiadać europejski numer pojazdu EVN. To oznaczenie składające się z 12 cyfr zawierające informacje o charakterystyce technicznej pojazdu kolejowego. NVR to rejestr zawierający numery EVN oraz charakterystyki zarejestrowanych pojazdów. Z obowiązku nadania numeru EVN i rejestracji w bazie NVR wyłączone są pojazdy przeznaczone do eksploatacji np. na bocznicach czy infrastrukturze metra.

Po wycofaniu pojazdu z eksploatacji ten sam numer EVN może zostać nadany dla kolejnego pojazdu dopiero po 100 latach. Korzystając z danych NVR warto zwrócić uwagę, że każdy z członów zespołu trakcyjnego wpisany jest jako osobna pozycja w rejestrze. Ze względu na ograniczenia możliwości udostępnienia wszystkich danych zamieszczone w wykazie informacje zawierają osiem pierwszych cyfr numeru EVN, oznaczenie serii, roku produkcji oraz daty pierwszego dopuszczenia.

Analizę danych z NVR można znaleźć w opracowaniu UTKSprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego w 2019 r.

Dane z rejestru NVR można pobrać formie pliku .xlsx.

Aktualizacja rejestru

Dodaj komentarz