Raport z Polski

UTK wydał rekordową ilość licencji

Urząd Transportu Kolejowego w zeszłym roku wydał 6315 licencji maszynisty. Tym samym 2017 r. był rekordowym pod tym względem. Niebagatelne znaczenie ma fakt, że większość wniosków została złożona przez System Obsługi Licencji Maszynisty (SOLM). Wdrożenie tego systemu w styczniu 2017 r. ułatwiło i przyspieszyło składanie wniosków o wydanie licencji maszynisty, zarówno wnioskodawcom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom kolejowym działającym w imieniu swoich pracowników. SOLM ułatwia wypełnianie wniosków, sprawdzanie poprawności danych, a tym samym zmniejsza się ilość błędów. Zastosowane rozwiązania informatyczne oraz przygotowanie UTK do obsługi wniosków przyczyniły się do usprawnienia procesu wydawania licencji maszynisty. W 2017 r. Prezes UTK wydał 6 315 licencji maszynisty, a do tej pory zostało wydanych ponad 14 tys. licencji. Nadal jednak Urząd Transportu Kolejowego czeka na prawie 3 tys. wniosków.

Dodaj komentarz