Aktualności Konferencja

V Konferencja “Bezpieczeństwo na Kolei”

Już 7 grudnia w Gdyni przedstawiciele branży spotkają się, by omówić nowoczesne rozwiązania związane z funkcjonującymi na rynku systemami, rozwiązaniami i technologiami, które gwarantują bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Na konferencji organizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei uczestnicy będą mogli zapoznać się systemami, rozwiązaniami i technologiami, które gwarantują bezpieczeństwo np. ruchu kolejowego czy infrastruktury energetycznej. Podczas prelekcji poruszone zostaną również tematy związane z zarządzaniem ryzykiem, a także ochroną danych czy obroną przed cyberatakami. 

Problematyka bezpiecznych pojazdów szynowych oraz zapewnienie komfortu dotyczy bezpośrednio pasażerów. Dlatego temat konferencji jest niezwykle istotny w projektowaniu rozwiązań w tym sektorze. 

Czy polska kolej spełnia standardy bezpieczeństwa? Jakie działania należy przedsięwziąć, by możliwie najbardziej zmniejszyć liczbę wypadków na torach? To jedne z najważniejszych pytań, które zostaną zadane podczas grudniowego wydarzenia w Gdyni. 

7 – 8 grudnia
Gdynia, Hotel Nadmorski
Link do wydarzenia – https://tiny.pl/ckgfs 

Dodaj komentarz