Aktualności Tramwaje

W nocy praca wre… na szczecińskich torowiskach

Prace w ramach bieżącego utrzymania prowadzone są nie tylko na drogach. Szczecińskie torowiska także poddawane są codziennym kontrolom i, jeśli wymaga tego sytuacja, pracom planowym i awaryjnym.

Praca brygad torowych rozpoczyna się, kiedy do zajezdni wraca ostatni tramwaj i jest często niewidoczna dla mieszkańców Szczecina. Jest jednak niezwykle ważna, bo bezpieczeństwo i płynność ruchu zależy od stanu torowisk, ich utrzymania. Torowa rewolucja trwa. 8 kilometrów toru pomiędzy Dworcem Niebuszewo, a Placem Rodła już podlega remontowi, a w dalszej kolejności jest przebudowa ulicy Kolumba i Powstańców Wielkopolskich. Na bieżąco muszą być prowadzone także prace, które w dużej mierze skupiają się na utrzymaniu podstawowych cech użytkowych nawierzchni stalowej takich jak geometria główki szyny, prześwit toru czy parametry zabudowy torowiska w przekroju. Dodatkowo wymieniane są odcinki najbardziej wyeksploatowanych szyn. Planowe prace na torowiskach prowadzone są głównie w nocy, tak aby nie powodować utrudnień w kursowaniu tramwajów. W najbliższym czasie brygady torowe będą pracowały w okolicy ulicy Ludowej oraz Firlika.