Inwestycje Wydarzenia

W Radomiu powstanie baza Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie będą mieć nowe zaplecze techniczne zlokalizowane w Radomiu. Wykonywane będą tam bieżące prace  prace utrzymaniowo-naprawcze pociągów kursujących w subregionie radomskim. Inwestycja gotowa będzie w 2025 r. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz wicemarszałek Rafał Rajkowski przedstawili szczegóły koncepcji projektowej. Wartość przedsięwzięcia to prawie 75 mln zł.

W nowym zapleczu, zlokalizowanym przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego w Radomiu, wybudowany zostanie budynek administracyjno-biurowy oraz myjnia przejazdowa z systemem przeciwoblodzeniowym a także tory postojowe wraz z siecią trakcyjną, magazynem materiałów niebezpiecznych, pomieszczeniem na odpady przemysłowe.
W nowym zapleczu, zlokalizowanym przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego w Radomiu, wybudowany zostanie budynek administracyjno-biurowy oraz myjnia przejazdowa z systemem przeciwoblodzeniowym a także tory postojowe wraz z siecią trakcyjną, magazynem materiałów niebezpiecznych, pomieszczeniem na odpady przemysłowe.

Tego typu bazy są nie tylko istotne dla polepszenia jakości transportu kolejowego, co podkreśla marszałek Adam Struzik.

– To ważny impuls dla rozwoju południowej części województwa mazowieckiego. Baza utrzymaniowo-naprawcza zlokalizowana w Radomiu to nie tylko poprawa usług transportowych, ale także nowe miejsca pracy. Zatrudnienie znajdzie tu około 50 osób.

 

Spółka Koleje Mazowieckie to jeden z najnowocześniejszych regionalnych przewoźników w kraju. Poza zakupem nowoczesnych pojazdów, a także modernizacją tych starszego typu, w swojej strategii stawia także na rozwój zapleczy technicznych. Jedną z kluczowych inwestycji jest budowa nowej bazy utrzymaniowo-naprawczej w Radomiu. W październiku ubiegłego roku został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółka INTOP Warszawa, z którą Spółka KM 25 października 2023 r. podpisała umowę.

– Realizacja tej inwestycji to kolejny dowód na to, że jako samorząd województwa mazowieckiego działamy kompleksowo. Stawiamy nie tylko na modernizację taboru i zakup nowych pojazdów. Wspólnie z Kolejami Mazowieckimi inwestujemy też w rozbudowę bazy technicznej, która umożliwi utrzymanie taboru w doskonałym stanie technicznym, a tym samym zapewni pasażerom sprawny i bezpieczny transport – zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

W nowym zapleczu, zlokalizowanym przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego w Radomiu, wybudowany zostanie budynek administracyjno-biurowy oraz myjnia przejazdowa z systemem przeciwoblodzeniowym a także tory postojowe wraz z siecią trakcyjną, magazynem materiałów niebezpiecznych, pomieszczeniem na odpady przemysłowe. – Umowa przewiduje szybką realizację prac w systemie zaprojektuj i wybuduj – wylicza przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Waldemar Kuliński. – Planowany czas realizacji inwestycji to 24 miesiące od dnia zawarcia umowy z wykonawcą. Gwarancja jakości na wybudowaną bazę utrzymaniowo-naprawczą wraz z infrastrukturą kolejową wynosi 8 lat.

W nowo wybudowanym zapleczu technicznym będą wykonywane prace utrzymaniowe pojazdów kolejowych w poziomach utrzymania P1 – P2, a w przyszłości również w poziomie P3. W hali będą znajdowały się dwa kanały przeglądowo-naprawcze, dzięki czemu będzie możliwe jednoczesne wykonanie prac utrzymaniowych nawet czterech dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Realizacja tej inwestycji ułatwi proces utrzymania pojazdów kolejowych Kolei Mazowieckich obsługujących relacje: Radom – Skarżysko-Kamienna, Radom – Warka, Radom – Drzewica, Radom – Dęblin.

Dodaj komentarz